Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24475
Petr Smažinka
Host

1) Ano, původní senzor MG811 od firmy Diymore měřil pouze koncentraci CO2

2) Rozsah koncentrací, které byl původní senzor schopen změřit byl 0 – 10000 ppm, konkrétní odchylku, se kterou máme počítat, se mi ani na webu výrobce dohledat nepodařilo, píše se tam pouze, „že má vysokou citlivost“. Ono k odchylkám může docházet i během přenosu dat, využíval jsem totiž analogový přenos dat, kdy se koncentrace počítá z hodnoty napětí, které je mezi pinem AOUT (analogový výstup) a GND. (Ve výchozím nastavení 0-2V). Zde totiž záleží taky na délce a materiálu vodičů, neboť na nich bezesporu dochází k úbytku napětí a tím i ovlivňování měření. Skutečná odchylka se tedy může pohybovat i kolem ± 10 ppm.

3) Přidáním jednoho tranzistoru bych mohl senzor CO2 ve chvílích, kdy není potřebný, odpojovat od napětí, musel by se však určit nějaký rozumný interval, jak často tak činit, neboť je senzor vyhřívaný a při měření zastudena by mohlo docházet k odchylkám či chybným měřením. Původně mi šlo o to pouze zkusit, zda přenos funguje, proto jsem použil tento senzor, jakmile jsem se ale začínal více soustředit na zefektivnění celého systému a zvýšení výdrže baterie, nahradil jsem jej jiným, který nahřívání nepotřebuje (pracuje totiž na principu infračervené absorpce).

4)Nejsem si této pasáže v práci vědom, zmiňoval jsem, že posílám konkrétní hodnotu (nikoliv pouze logickou 1/0 o případném překročení), aby byla jakákoliv změna koncentrace jednoduchá. Vyhodnocování tedy probíhá až na API klientovi a změna limitní koncentrace je úpravou jednoho čísla ve zdrojovém kódu (tedy otázka pár vteřin, jednotlivé moduly tedy není nutné objíždět a manuálně přenastavovat).

5) Možné by to bylo, jako hlavní výhodu, kterou toto řešení přináší je výrazné snížení spotřeby vysílacího modulu, v režimu hlubokého spánku jsem u tohoto modulu se dostat až na 40 µA. Práce se neustále vyvíjí, od prvního cíle, tedy uskutečnit přenos dat, jsem ji rozšířil o LoRa Server, později i samotné vyhodnocování dat API klientem; aktuálně pracuji právě na snížení proudového odběru vysílacího modulu (funkcí hlubokého spánku) i senzoru CO2 optimalizací měření. Ve výchozím stavu jsou to 2s, pracuji na prodloužení na 30s, což se jeví jako únosná hranice v porovnání přesnost/proudový odběr.