Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24472
Milan Knoflíček
Host

Milan Knoflíček
Dobrý den,
vzorky z kotoučů byly vyřezány za využití diamantové pily LECO VC-50 (která slouží i pro řezání keramiky, kovů, kompozitů) a poté byly zpracovány standardním metalografickým způsobem.
Myslím, že při teplotě 100 °C by se degradační účinky na brzdových destičkách příliš neprojevovaly. Samozřejmě záleží na časovém intervalu zahřívání brzdových destiček. Nicméně destičky by měly být vůči kratším tepelným šokům odolné.
Posypová sůl 2, neboli běžná posypová sůl je tvořena minimálně z 98 % chloridem sodným, dále je v ní obsaženo malé množství protispékavé látky (ferrokyanid sodný nebo draselný). Kromě tohoto standardního složení se v ní může objevit CaCl2 nebo MgCL2
Výběr destiček dle výrobce jsem učinil v rámci nejčastěji používaných destiček (dle typu aut). Neboť také u komerčně dostupných destiček není standardně udávané chemické složení, které je navíc zpravidla velmi podobné.
V souvislosti s chybou při určování záleželo na použitém přístroji. Co se týká například XRF – rentgenové fluorescenční spektrometrii, zde se muselo počítat s faktem, že přístroj není schopen rozlišit lehké prvky. V případě XRD – rentgen difrakční analýzy nebyl zase přístroj schopen analyzovat amorfní složky. U SEM mikroskopie není možné určit přesnou chybu měření, neboť kvalita elektronového obrazu závisí na mnoha faktorech (příprava povrchů vzorků, volba urychlovacího napětí, pracovní vzdálenost anebo např. náklon vzorku).
Jak jsem již výše zmínil, vyhodnocení chemického složení destiček se může měnit v závislosti na typu použitého přístroje. Nicméně v tomto případě je zmíněná odchylka způsobená především tím, že složení brzdových destiček je heterogenní, tedy závisí na místě analyzování. Chemické složení se tak i v případě jednoho vzorku může mírně lišit.