Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24469
Jakub Palowski
Host

Dobrý den,

děkuji Vám za dotazy.
Proč používáte počáteční a průběžný doraz?

Počáteční dorazy slouží k ustavení pásu pro první krok (po prvním kroku jsou odejmuty),jiné využití nemají. Průběžný doraz slouží pro zpřesňování kroku. Délka průběžného dorazu je delší než volná délka sestavy hledáčku a obrysového střižníku. Funguje to tak, že se pás nejdříve zapře o průběžný doraz, poté se hledáčkem vystředí otvor po předchozím kroku(děrování) a nakonec se vystřihne konečný tvar.

Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?

Ano, uvažoval jsem nad tím, ve své prezentaci jsem zmiňoval jiný způsob řešení nástřihového plánu. Pootočení střižnice jsem chtěl provést, ale neměl jsem k dispozici vzorce pro výpočet výsledné střižné síly (těžiště). Vzorce na výpočet těžiště čar a oblouků jsem vyhledával v různých technických učebnicích, ale ne všechny jsem našel, proto jsem nástřihový plán vyřešil takovým způsobem.

Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?

Tato práce je originálně má maturitní práce, kterou jsem upravil a doplnil o další informace a výkresy.

proč 44 mm pás plechu se má odstřihnout?

Jednotlivé pásy se musí nejdříve zhotovit stříháním na šířku 44 mm (hodnota b) to proto, aby bylo možné tento pás vůbec vsunovat mezi vodící lišty, čili do sestavy střižné skříně.

mluvíte o automatizaci, ale ta tam není

Ano, je tam zmíněna. Předpokládám, že pás může být automaticky podáván podavačem pásu, který bude dokoupen, nebo případně vyřešen jednotlivou firmou či dílnou, která bude střihadlo používat. Automatický posuv pásu slouží v tomto případě pouze pro zpřesnění kroku. Toto střihadlo je plně funkční i bez použití automatického posuvu pásu, proto je v práci použit průběžný doraz a hledáček.

V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?

VZhledem k tomu, že stříhání je metoda přesného tváření, je nutno dodržet tyto rozměry a tolerance. Zajistím je tak, že výroba jednotlivých částí sestavy (střižnice, střižníky,…) bude provedena nejdříve nahrubo a poté se pomocí různých dokončovacích metod zajistí jejich přesný rozměr. Například hodnota délky výstřižku, která je 45,22mm, je nutno dodržet, protože výstřižek musí mít přesné rozměry, jinak by byl zmetkový. Rozměry s přesností na 0,01mm vznikly především vytvořením rozvinu. Takové rozměry jsou ovlivněny K-faktorem plechu a dodržením ČSN pro velikost můstku(hodnota m). Ostré hrany střižnice budou vyrobeny vyjiskřováním.

Na případné další dotazy Vám rád odpovím.
Jakub Palowski – Postupové střihadlo
SPŠ Karviná