Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24467
Václav Pavlíček
Host

Vážená poroto,

přístroje sami o sobě jsou velmi přesné, ale je jasné, že jejich měření je ovlivněno chybami. V rámci elimanace chyb je například prováděno více měření na jedné napěťové úrovni a poté se z měření vypočítá průměr. Kromě toho také programy čekají na ustálení napětí na vývodech zdrojů napětí. U programu I-V charakteristiky, kdy nás zajímá především průrazné napětí, nemají chyby měření takový vliv, protože při hodnotě průrazného napětí vstoupne proud o značnou hodnotu. U výsledků programů z interstripové rezistivity bývá naměřená hodnota vysoko nad limitem, takže zde chyby měřících přístrojů nehrají takovou roli. U programů C-V charakteristiky a intrestripové kapacity je situace složitější, protože je nutné správně zkalibrovat celou měřící aparaturu. Špatné zkalibrování aparatury může samotné měření ovlivnit nejvíce. Chyby přístrojů zde nehrají takovou roli, protože limit stanovený kolaborací drtivá většina nově vyrobených senzorů splňuje s dostatečnou rezervou.

Václav Pavlíček