Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24465
Renata Jurková
Host

Otázky poroty:
1) Jak byla stanovována optická čistota připravených sloučenin a který z izomerů byl připraven?
Optická čistota byla stanovována podle měření optické otáčivosti v polarimetru a také integrací oblastí pod píky v NMR spektru.
Připravovala jsem enantiomery (stereoizomery)a byl připraven R i S enantiomer.

2) Lze pomocí NMR rozlišit enantiomery a diastereoizomery?
Dva enantiomery mají NMR spektra identická. Dva enantiomery nelze použitím standardních postupů pomocí NMR spektroskopie rozlišit. Ve dvojici diastereomerů jsou spektra rozdílná.

3) Mohla byste blíže objasnit, k čemu došlo v reakci zapsané rovnicí na str. 28?
V této reakci jsme zvyšovali stabilitu a afinitu dané látky.

4) Jaké je průmyslové využití glykolurilu a látek od něj odvozených?
Zatím se tyto látky především využívaní v supramolekulární chemii. Momentálně je i snaha o připravení vhodného bambusurilu, který by bylo možné vpravit do lidského těla, což by mohlo umožnit rychlejší diagnostiku některých nemocí.

5) Uvádíte, že vámi „připravený glykoluril vykazoval slibné vlastnosti“. O jaké vlastnosti se jedná?
Vykazoval vysoké supramolekulární vlastnosti. Byl vhodný také pro další supramolekulární reakce.

6) Uvádíte, že „Látka nebyla z ekonomického hlediska moc nákladná.“ Jakou analýzou/rozvahou jste k tvrzení došla?
Po diskusi s pracovníky v Brně, kde jsem se ptala zda-li je látka nákladná, jsem dospěla k závěru, že oproti jiným látkám není tato moc nákládná.

7) Proč je uvedena příprava methyl-esteru kyseliny aminomethylbenzoové? S látkou nebylo nikde dále pracováno.
S látkou bylo pracováno, ale tuto část postupu jsem na přání Masarykovy Univerzity vynechala.