Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24455
Vít Hausmajer
Host

Kapkový modul odesílá spojitý (analogový) signál. Je připojen do analogového vstupu, který převádí spojitý signál na binární pomocí AD převodníku. Samotná destička, která je vystavena dešti pracuje na změně rezistivity.

Pro přesný čas využívám jiný modul místo DS3231, který přijímá signál DCF77 z Německa. Tudíž dochází k přesné synchronizaci času.

měření jednoznačně ukázalo, že kapénková závlaha je efektivnější, jelikož dochází k přímé závlaze jednotlivých sazenic. V případě zalévání konví, dochází k zalévání i okolního substrátu, zalévání listů sazenic. Tím se zvyšuje spotřeba vody a také možnost uchycení plísně na sazenicích. V systému jsem použil po novu elektromagnetické ventily, které je možno nastavit tak že se jednotlivé okruhy dají spínat jednotlivě, nebo společně.

Pro ochranu čerpadla je užit ultrazvukový senzor pro měření hladiny vody, navíc většina čerpadel má vestavěný plovák od výrobce. Čerpadlo se při nedostatku vody nespustí jelikož ultrazvukový senzor pro měření hladiny vody je nastavený tak, aby v případě snížení hladiny pod nebezpečnou mez rozpojil relé, které spíná čerpadlo.

Systém jsem rozšířil o tlačítka, takže si uživatel může nastavit jednotlivé hodnoty, při kterých se má spouštět zavlažování, dále si může nastavit jak dlouho se má zalévat a také jaké okruhy se mají při zalévání používat.

Všechny tyto jsem udělal minulý týden, tudíž již nebylo možné změnit dokumentaci a video.