Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24450
Jan Jindřich Hřebenář
Host

1. Jeden ze základních parametrů při porovnávání používaných antén byla délka uskutečněného spojení. V tomto konkrétním případě, kromě jiných se mi podařilo spojení s australskou stanicí VK2BY (14164 km). Z hlediska rušení je anténa tišší než např. vertikál.
Z ostatních : Vertikál – hlučnější,
OCF – vyšší míra rušení,
dipól – nutné dvě podpěry = střed níže, horší vyzařování
U vybrané antény je také menší prostorová náročnost vzhledem k celkové délce, oproti např. dipólu.

2) Kromě toho že při návrhu antén jsem využil program MMANA, tak při vlastní realizaci „doladění“ bylo provedeno měření na VNA (PSV, odpor reálný a imaginární), antény jsem měřil i s MINI VNA (Arduino, jen PSV) a také indikátor síly pole. Přístroje jsem měl zapůjčeny od radioklubů (OK1OTM, OK1RPL). Naměřené hodnoty jsem zaznamenával a vyhodnocoval. Mám k dispozici grafy, bohužel jejich přiložení do odpovědí není možné a komentář bych nestihl.

3) ANO, průměr vodiče má vliv na šířku pásma i impedanci.

4) Nesmíme překročit maximální výkon, který je pro nezávodní spojení 750W, pro závodní, mezikontinentální je povolen mimo města výkon max. 3 kW, ve městě je max. výkon 1.5 kW. Další omezení jsou spojena s občanským zákoníkem a stavebním zákonem. Obecně nesmím svými anténami nikoho omezit, způsobit újmu, ohrozit, atd. Diskuze na toto téma opět přesahuje rámec časových možností.

5) Antény budou typu Yagi nebo parabolické (pro příjem stačí SDR a všesměrová anténa, pro některé satelity). Pro vysílání musí být výkon směřován do úzkého paprsku a s tím souvisí zároveň nutnost přesného polohování. Polohování zajišťují anténní rotátory. Musíme použít i vyšší výkon. Antény budou delší nebo větší = vyšší zisk. Základním rozdílem pro komunikaci s Evropou vs. satelit je směrovost, velikost a výkon.