Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24445
Tereza Keltyčková
Host

1) Předpokládáme, že budete podnikat jako OSVČ. Povedete účetnictví nebo daňovou evidenci?
– Ano, podnikat budu jako fyzická osoba na základě živnostenského listu a můj příjem by měl být na základě mého podnikatelského plánu vyšší než 15 000 Kč měsíčně, takže ze zákona státu i já budu muset odvádět daně. Daň z příjmu fyzických osob je momentálně v České republice je 15 %. K odvodu daní budu používat daňovou evidenci, protože Pokud splňujeme určité podmínky, je také možné uplatnit slevy na daních. Např. v mém případě Sleva na dani – EET. Jedná se o pouze jednorázovou slevu 5000 Kč pro podnikatele začínající s EET.

2) Jakou máte představu o finanční částce čerpané pro osobní potřebu?
– Omlouvám se, ale této otázce nerozumím. Nevím, co si mám představit pod pojmem osobní potřeba v souvislosti s mým podnikem.

3) Jaké minimální částky sociálního a zdravotního pojištění jsou stanoveny pro rok 2020?
– Minimální částka na zálohu sociálního pojištění pro osoby OSVČ činí 2 544 Kč a záloha na zdravotní pojištění je 2 352 Kč.

4) Jaké jsou vaše výdaje na úpravu interiéru?
– V mém finančním plánu jsou zahrnuty hmotné věci (např. regály, osvětlení atd.) které mě vyjdou zhruba na 32 000 Kč. Prostory, ve kterých bude prodejna umístěna jsou pouze pronajaté a po domluvě s majitelem jsme se domluvili, že další zbytné úpravy interiéru jako např. malba zdí, budou provedeny na náklady majitele.

5) Zhodnoťte svůj záměr pohledem nákladů obětované příležitosti. Nebylo by vhodnější (za dané peníze, 10 hodin denně) jít raději do supermarketu na brigádu?
– Založení toho podniku bylo vždy mým velkým snem. Po vypracování finančního plánu jsem zjistila, že podnik nebude v prvním roce příliš výdělečný. Avšak spojila jsem se s několika podnikateli, kteří provozují podobné podniky. Dozvěděla jsem se, že první rok bývá většinou ztrátový. Když začínající podnikatel tento rok překoná a dá do podniku všechno, nestále ho vylepšuje a stará se o něj. Zisky jdou na horu a podnik je výdělečný. Počítám tedy také, že je pravděpodobné, že by to v mém případě mohlo být podobné. Především si však myslím, že vlastnit a vést celý podnik sama pro mě může být skvělou příležitostí. Zkušenosti, které získám provozováním AvoLife, bych nikdy nebyla schopna získat jakožto brigádnice v supermarketu.

6) Provedla jste marketingový průzkum? Je o výrobky z Avokáda zájem?
– Provedla jsem nejprve kvantitativní a poté kvalitativní průzkum a ze zjištěných dat jsem zjistila, že o avokádo a produkty z něj je velký zájem, který neustále roste. Lidé vyhledávají zdravou stravu a avokádo je zcela určitě její součástí (je bohaté na minerály a tuky, jedná se o superpotravinu).

7) Jak ošetříte, aby – v případě, že se ukáže, že je o vaše produkty zájem – konkurenční podnik prostě jen nezařadil vámi nabízené produkty do svého sortimentu (a díky úsporám z rozsahu nasadil nižší ceny než vy).
– Na základě smlouvy s dodavatelem, který chtěl přijít na český trh s něčím novým, unikátním, a především kvalitním produktem, mám výhradní pravomoc být jediným a tím pádem exklusivním prodejcem a distributorem pro Českou republiku.

8) Co analýza online konkurence? Uvažuje o vstupu na online trh?
– Analýzu online konkurence jsem zatím neprováděla, neboť se momentálně soustředím na kamennou prodejnu, kde si mohou zákazníci produkt vyzkoušet a seznámit se s ním. Pokud uvidím, že se stálí zákazníci opakovaně vrací a také zaznamenám nárůst nových zákazníků, rozšířím prodej i do online prostředí.