Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24442
Michaela Kubínová
Host

Dobrý den, děkuji Vám za otázky.
1) Podle mého názoru co se týče prostředků, které by byly skutečně možno legitimně a za předpokladu jejich efektivního výsledku, je tato otázka v kontextu celé problematiky obsahu zveřejňovaného v médiích potenciálně vykazujícího určité negativně působící prvky ať už manipulativního, demagogického či jiného charakteru, velmi sporná a v jejím řešení se nabízí vícero možností – nicméně je neustále potřeba brát v potaz, že v současné demokratické společnosti je ze všech prvků, které právě pojem „demokratická společnost“ definují, jako jeden z těch vůbec nejvýznamnějších ona svoboda slova. Tohoto spojení, mající poměrně velmi obecný význam, tedy dle mého názoru v současné době využívají mimo jiné i autoři a protagonisté dezinformací jako základ pro svou argumentaci obhajující obsah, jenž uvolňují do mediálního prostoru, aniž by tento obsah nesl prvky žádoucí u jakýchkoliv objektivních informací zveřejňovaných médii. Podle mého názoru by se tedy žádné z řešení sice nesetkalo s určitou formou většinového pozitivního ohlasu veřejnosti, nicméně jako alespoň částečně efektivní bych shledávala například v zavedení určité platformy obdobného charakteru jako je Demagog.cz, nicméně zaměřené nejen na čistě faktickou stránku věci, ale zohledňující i různé jiné prvky a podtexty působící na příjemce emočně a psychicky, které mnohdy sdělení s účelem vyvolat nenávist nesou. Aby tato platforma vůbec mohla být vnímána jako věrohodná a objektivní, musela by být především nezávislá, tudíž by neměla být žádným způsobem spojitelná s jakýmkoliv médiem kteréhokoliv zaměření, její fungování by mělo být zajištěno tak, aby nebylo možno jej napadnout z důvodu politické zainteresovanosti apod., nicméně je více než pravděpodobné, že jakkoliv by toto zajištění bylo po všech stránkách – včetně právní – podobné ohlasy by byly vůči této platformě dříve či později nevyhnutelné.
Avšak v nedávné jsem zaznamenala, že určitý prostředek existuje již nyní, respektive jedná se spíše o nový koncept, není tedy ještě zcela možné zhodnotit jeho účinnost v praxi – nicméně vychází z iniciativy Evropské unie, a má za cíl získat alespoň částečnou kontrolu nad šířením dezinformací (tedy potažmo teoreticky i nenávisti) na sociálních sítích. Zavedení tohoto prostředku sice nebylo podmíněno přímo politickým působením na sociálních sítích, nicméně vzhledem k tomu, že kupříkladu během koronavirové krize, kdy byly nepodložené informace na internetu značně nežádoucím, avšak poměrně hojným jevem, jsme mohli přímo pocítit sílu těchto informací a jejich dosahu, Evropskou unii to soudě podle některých vyjádření evropské komise utvrdilo v tom, že tento projekt je do budoucna nepochybně potřeba rozvíjet.
2) Dle mého názoru v tomto případě hraje značnou roli faktor historie – obecně Čechů jako národa – přičemž mám na mysli zejména období kdy Češi žili pod vlivem socialistického režimu, dalo by se tedy říct i v určité izolaci, jelikož tehdejší situace z Československa nevytvářela zemi příliš atraktivní pro příchod cizinců, pokud to tedy vůbec bylo možné. Z tohoto důvodu by česká společnost mohla být stále do jisté míry homogenní, a v souvislosti s tím i uzavřená vůči odlišným kulturám, a dokazoval by to i postoj některých jiných tehdejších zemí Sovětského bloku, např. Maďarska a Polska, který je podobný tomu, s nímž se setkáme u nás, přičemž tento postoj je dle mého názoru významným činitelem v případě „zakořenění“ nenávistných myšlenek ve společnosti. Další příčina by podle mne mohla být také spojena s historií, a to s faktem, že jako národ jsme se již vícekrát museli nuceně podřídit jinému státu, ať už Německu či Sovětskému svazu, a vznikalo tak nechtěné soužití s občany jiné národnosti, a možná proto se nám mohla vsugerovat jakási vnitřní podvědomá potřeba nedopustit, abychom sdíleli naši zemi s čím dál více cizinci, na základě které jsou určitým způsobem vytěsňována fakta svědčící o tom, že aktuální situace se odehrává za diametrálně odlišných politických a mocenských podmínek a objektivně je jen těžko srovnatelná se situací během zmíněných historických období.