Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24441
Tereza Turnová
Host

1. Co soudíte o budoucnosti čínštiny a jejím významu v celosvětovém měřítku?
Jak jsem zmiňovala ve svojí práci, obchodní svět Asie a Evropy se stále více prolíná, a tak je Čína obecně důležitou součástí světové ekonomiky. V souvislosti s ekonomickým růstem bude čínština nadále důležitým elementem ve světovém měřítku. S ekonomickou vyspělostí čínštiny také souvisí fakt, že tlumočníků a překladatelů do čínštiny nadále přibývá díky častějším politickým a ekonomickým stykům. Myslím si, že tato tendence se bude v budoucnosti stále více zvyšovat stejně jako bude růst zájem o čínskou kulturu, tudíž čínský jazyk není zdaleka na ústupu, spíše naopak. Čínská kultura a jazyk nám bezesporu nabízejí možnosti se obohatit o nové myšlenky a nahlédnout do zcela odlišné kultury. Studium čínštiny a čínské kultury obecně umožňuje lidem lépe pochopit Čínu v mnoha směrech a lépe se zorientovat v situaci v nejlidnatější zemi světa, která je nám jak geograficky tak kulturně hodně vzdálená.
Zájem o její studium nejen v naší republice, ale i ve světě, každým rokem vzrůstá, tudíž o čínštině soudím, že o ni a Čínu obecně nebude v budoucnosti klesat zájem.

2. Na kterém místě imaginárního žebříčku náročnosti je dle vás čínština a co může odborně dát běžnému obyvateli Česka?
Existuje bezesporu mnoho hledisek, jak se dívat na náročnost čínštiny. Její gramatika je o něco jednodušší než v českém jazyce nebo kupříkladu v anglickém jazyce. Nemusíme se zde zabývat časy, rozlišováním rodů, používáním předpon a přípon nebo koncovkami množného čísla. Na druhé straně naučit se úplně od začátku psát čínské znaky a správně vyslovovat tóny, tedy fonetiku, činí studium čínštiny z počátku velmi složité. Jakmile se však naučíte chápat základy čínštiny, budete již schopní se učit slova a skádat věty úplně sami, jelikož větná stavba nebývá zpravidla příliš komplikovaná. Na imaginárním žebříčku by tedy byla čínština byla jako jeden z nejtěžších jazyků na světě v případě, že jste s čínštinou nikdy předtím nesetkali. Pokud bych tedy měla shrnout náročnost čínštiny, tak může sice na první pohled působit velice složitě, ale při bližším studiu lze odhalit mnoho faktorů, které zvládnutí jejích základů činí podstatně méně komplikovaným.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jazyk z jiné jazykové rodiny, má úplně jiný způsob vyjadřování o světě, než na jaký jsme z evropských jazyků zvyklí.
Proto nám poznávání a znalost tohoto jazyka otevírá nové způsoby přemýšlení a vnímání světa. Příkladem je jednoduchá stavba čínských vět, která jde po té hlavní nejdůležitější lince sdělení a je tedy zjednodušená na maximum. Také má čínština jiné vnímání času. Tím, jak nemá náš klasický minulý, přítomný a budoucí čas. Čas zde určujeme pouze pomocí časových údajů. Může jakémukoliv člověku pomoci otevřít obzory, je také možné, že zvládnutí čínštiny bude činit studium dalších kupříkladu evropských jazyků jednodušším. Běžnému obyvateli může zvýšit úroveň a schopnost grafického vyjádření, paměť a také schopnost vnímat zvukovou krásu jazyka a často jemné rozdíly ve fonetice mluveného slova.