Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24440
Vojtěch Klapetek
Host

Napadjí Vá nějaké jiné důvody proč s počátkem 18.§ přesávají být kostely orientovány k východu?

Jedním z důvodů může být například populační exploze související mimo jiné s průmyslovou revolucí, která vedla k úbytku vhodných pozemků ve městech, kde byla vyšší poptávka po kostelech. (Tato populační exploze je patrná zejména později – například mezi rokem 1800 a 1900 se počet obyvatel české země zdvojnásobil). Tato poptávka také mohla vést k tomu, že byla orientace kostelů méně podstatnou (zejména pokud nemá oporu v žádných církevních dokumentech).

Proč je důležitá informace jaký eůipsoid je použit pro zeměpisné souřadnice?

Jedná se o zobrazení zemského povrchu na mapě, které je důležité mimo jiné pro určení azimutu.
Mapy, které jsem použil já, by měly být v zobrazení WGS84 a v takové projekci, kdy rovnoběžky a poledníky jsou na sebe kolmé. To může způsobit zkreslení úhlů, zejména pak blízko polarním oblastem. Protože jsou však všechny kostely poměrně blízko u sebe (v rámci zhruba tří poledníků a jedné rovnoběžky) a odchylky azimutu kostelů jsou samy o sobě v desítkách stupňů, rozhodl jsem se tento vliv zanedbat.

Vysvětlil byste nám, proč jste jako srovnávací soubor volil Havlíčkův Brod?

Jedná se o oblast, která prošla jiným historickým vývojem, je v ní mimo jiné značný počet evangelických kostelů a nesousedí přímo s Jihomoravským krajem.