Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24439
Daniela Kropáčková
Host

Vážená poroto,

bohužel vertikální rozptylové magnetické pole je zatím stále záhadou. Navíc není jediné, které během výboje vzniká. Při výboji se totiž formuje i horizontální rozptylové magnetické pole, které by mělo vznikat od cívek pro generaci toroidálního magnetického pole a o kterém jsme se domnívali, že způsobuje pohyb plazmatu směrem k horní stěně komory tokamaku. Nicméně při experimentu, kdy se změnila orientace elektrického i magnetického pole, tedy proud ve vinutí cívek, které tato pole generují, měl opačný směr a rozptylová magnetická pole, která ovlivňují polohu plazmatu, by měla také působit v opačném směru, se nic takového neprokázalo a plazma se v obou dvou případech pohybovalo stejně (směrem k horní a k vnitřní stěně komory tokamaku). Musí zde být tedy něco dalšího, co tato pole generuje, ale zatím není jasné co.

2.otázka:
Tady šlo zejména o dostupnost materiálu. Předtím nebyla cívka s vyšší indukčností k dispozici a musela se proto použít ta s L = 42 mikrohenry.
Vzhledem k délce výboje na tokamaku GOLEM (okolo 12 ms) a k faktu, že se proud do stabilizace nepouští hned od začátku, ale zhruba 3 – 4 ms od začátku výboje, tak by bylo cívku o indukci 10 milihenry zbytečné použít, neboť by ní proud protékal zhruba 35 ms. Pokud by se však do budoucna podařilo prodloužit délku výboje, lze o cívce s vyšší indukčností uvažovat.