Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24436
Karolína Fárníková
Host

Dobrý den,
Děkuji za otázky, zde Vám posílám odpovědi. V případě nejasností je ráda upřesním.
1. Rozložením náboje mám na mysli, jak je v prostoru kolem molekuly rozmístěna pravděpodobnost výskytu elektronu, jelikož v tuto chvíli už elektron nevnímáme jako částici. Důvod, proč se proton nachází uprostřed je, že na kraji molekuly by byl stabilizován parciálním záporným nábojem pouze z jedné strany, kdežto uprostřed ho stabilizuje náboj z obou stran.
2. Ano, vazba C-D je o něco pevnější, jak C-H, ovšem v rámci experimentu je to zanedbatelné. Liší se totiž pouze ZPVE, vzhledem k rozdílným hmotnostem H a D, což je vzhledem k energetice zkoumaných procesů zanedbatelné.
3. Většina těchto řetězců, kde se nachází hodně uhlíků a jeden vodík, je ve vesmíru lineární, a to platí i pro C8H.
4. Ve vesmíru se nachází hodně na Zemi nestabilních částic, a to díky tomu, že tam nemají tak vysokou pravděpodobnost srážky, a tudíž reakce, a také díky celkovým podmínkám. Co se týče tohoto konkrétního iontu, tak ten ve vesmíru vzniká jako produkt reakce na prachové částici a za normálních okolností by to byl asi pouze jen meziprodukt, ovšem vzhledem k dříve uvedeným faktorům a také díky tomu, že je na prachové částici do jisté míry stabilizován, se nerozpadne.
5. K tomuto závěru jsme došly skrze výpočty, kdy reakce, kde jeden z reaktantů byl radikál-kation, byly energeticky mnohem výhodnější, jak reakce s kationtem, či neutrální molekulou. To je pravděpodobně dáno tím, že radikál-kation má nižší protonovou afinitu.
6. V principu to možné je, ovšem nemusí být stabilní. Většinou přidáním elektronů nám vznikne radikál-anion, který ale není stabilní a rozpadne se na anion.
7. Ano, po ionizaci vody v ledu může dojít i k přenosu protonu tímto způsobem, a dokonce má i nižší protonovou afinitu, jak methanol nebo kyselina mravenčí, tudíž se ho bude i lépe zbavovat.