Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 18 informatika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 18 informatika

#24433
Petr Selič
Host

1. Jaké je předpokládané použití výstupů z vývoje?

Práce na tomto projektu směřují převážně k vytvoření poměrně inteligentního systému, který bude na alespoň na venek co nejvěrněji odrážet chování živé bytosti a to jak komunikací, reakcemi na okolí a schopností se učit. V ideálním případě nebude potřeba systém vypínat a stane se „součástí rodiny“ jako například domácí mazlíček. Velice důležitou částí je ale také to, že se jeho chování bude postupem času zlepšovat (poznává více a více osob, rozšiřuje svůj slovník, získává jednoduché dovednosti, formuje se mu „osobnost“ a vztahy k uživatelům). To vše pomocí poměrně jednoduchých, a přes to velice efektivních algoritmů.

Systém MAIA půjde s patřičnými úpravami použít také jako domácí asistent, robota tedy může nahradit domácí síť, která bude ovládat téměř libovolné části domu pomocí elektrických zařízení (ovládání teploty v domě, zavírání oken, žaluzií, ovládání světel atd). Velice vzdáleně by se můj projekt dal využít například jako umělá inteligence J.A.R.V.I.S. z filmu Iron Man.

Velice důležitým cílem mého projektu je ale stále osobní rozvoj, nabývání zkušeností v oboru mechatroniky i programování samotného a určitě plánuji tento projekt nadále vyvíjet. To, že nemá jasně určené hranice je pro mě velká výhoda a budu ho nadále využívat pro testování umělé inteligence na zařízeních s poměrně malým výkonem (vyhnout se nutnosti například výkonného počítače, nebo serveru)

2. Robot obsahuje velké množství senzorů, popište jaký je cíl zpracování dat z těchto senzorů a jaké výstupy na základě dat ze vstupních senzorů byste v budoucnu mohl ještě přidat?

Téměř všechny senzory mají svůj význam už pro samotný chod systému MAIA, jelikož přímo ovlivňují například náladu, nebo vyvolávání reakcí na danou situaci. Dále budou data ze senzorů ukládána na SD kartu pro pozdější zpracování například pro hledání vzorů pro vytváření vzorových učících matic. V neposlední řadě bude tento záznam na SD kartě sloužit pro kontrolu uživatelem v případě problémů, tedy funkce podobná černé skřínce v letadlech.

Děkuji za zajímavé otázky