Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24432
Kateřina Trávníčková, Adéla Janoštíková, Tereza Formánková
Host

Odpověď k otázce #24212

1. Jaké jsou marketingové cíle obou škol? Nebylo by vhodnější – pokud je zájmem školy zvýšit zájem o studium – dotazovat spíše uchazeče, než současné studenty?

Cíl OAUH, dle našeho návrhu marketingového plánu, je rozšířit již úspěšné konference v podobě rozšíření publika, nebo zapojení absolventů školy. Inovace plesu nebo DOD není taky od věci. Škola by se mohla chválit svými velmi úspěšnými absolventy v podobě tabule cti.
Cíl MŽŠ Vracov je rozvinutí finanční gramotnosti žáku, na kterou není kladen dostatečný důraz. Taky by se mohla zvětšit místa na kola nebo se více zaměřit na zapojení do růžných exkurzí.
Současní žáci byli taky uchazeči naší školy. Ano možná by bylo vhodné udělat např. 2 dotazníky – jeden pro současné žáky a druhý pro potencionální uchazeče.

2. Ve SWOT analýze ZŠ uvádíte mezi hrozbami školy odchod kvalitních pedagogů. Proč hrozí odchod učitelů?

Odchod pedagogů může být z mnoha důvodů. Odchod kvalitních pedagogů může být například proto, že můžou odejít do důchodu, mají možnost lepšího pracoviště (blíž ke svému bydlišti), někde může být větší šance kariérního postupu, což pro některé pedagogy může být hlavním důvodem odchodu, nemusí se cítit dobře v kolektivu.

3. Ve SWOT analýze SŠ uvádíte mezi příležitostmi školy navázání spolupráce s obchodními školami ze zahraničí. Jak byste využila skutečnost, že se žáci SŠ účastní např. projektu Erasmus+?

Hlavním cílem těchto projektů je zdokonalit se v cizím jazyce a načerpat nové zkušenosti. Škola se může inspirovat zahraničními školami a ony zase námi. Taky žáci poznají nové země a tyto projekty jsou velmi dobrým propagačním nástrojem.

4. Využívá škola maturitní ples k marketingu? Jak je ples financován?

Škola ples a podobné akce využívá ke své propagaci např. fotkami na sociálních sítích, na svých webových stránkách apod.
Maturitní ples na OAUH není realizován. Ples máme pouze ve 3. ročníku a ten je financován ze 3 zdrojů.

1. Vstupné na plese
2. Tombola
3. Sponzorské příspěvky

Ve 4. ročníku jsou pouze stužkovací večírky, které jsou financovány ze zbytku výdělku z plesu, jelikož výdělky z plesu bývají poměrně velké.

5. V čem spočívá hrozba GDPR?

GDPR jako jednu z hrozeb OA jsme uvedly, protože někteří rodiče žáků by mohli mít problém se zveřejňováním osobních údajů o jejich dětech. Na začátku prvního ročníku jsme potvrzovali GDPR, aby škola mohla zveřejnit naše jména nebo fotky z různých akcí a soutěží. Př. Žák se umístí na 1. místě v soutěži, ale jeho rodiče nepovolí, aby jeho jméno bylo zveřejněno na stránkách školy. Rodiče škole znemožní se v této oblasti propagovat. Škola následně může přijít o potenciální zájemce, protože pro někoho může být neaktivnost školy (zapojování svých žáků do soutěží apod.) odrazující.

6. Co v době současných opatření, kdy se upouští od osobního kontaktu, může udělat škola více pro zlepšení svého postavení?

Škola by se měla více zaměřit na sociální sítě, například na Instagram, kde může zveřejňovat více informací o aktivitě žáků v době nepřítomnosti, fotografie z online hodin nebo různých sportovních a vědomostních úkolů. Bohužel v této těžké době je to opravdu složité.

7. Proč jsou otazníky pro obě školy odlišné?

Protože dotazníky putovaly na jiné školy. Každá škola potřebuje něco jiného. Střední škola a základní jsou naprosto odlišné. Jen jejich žáci jsou věkově a dovolím si říct i mentálně jiní. Základní školy nepotřebují tolik propagace jako školy střední, protože jsou povinné. Proto každá škola potřebuje dotazník šitý na míru.

8. Jak se měří efektivita marketingu?

Bohužel na tuto otázku Vám asi nedokážeme odpovědět úplně. Ale škola pozná, že její marketing funguje dobře, když má dostatek uchazečů, obecně nestrádá, má dobrou image, je o ní velmi dobré povědomí a má úspěšné absolventy.