Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24429
Vendula Mihaldová
Host

Vážená poroto, přeji dobrý den. Předně děkuji za Vaše dotazy k mé práci, budu se nyní snažit co nejlépe je zodpovědět.
1. Odontoblasty jsou cylindrické buňky. Vznikají u nás již v prenatálním stadiu a vydrží nám po celý život, pokud nedojde k jejich zničení (vlivem nedostatečné péče o zuby, nebo například kvůli nějakému úrazu/nemoci). Jejich hlavní funkcí je tvorba a regenerace zuboviny, která tvoří hlavní hmotu zubu. Produkují predentin, ze kterého se pak dentin vytváří.
2. Z dřívějších informací jsem se domnívala, že měl předkus. Upřímně jsem si touto informací ale nebyla jistá a musela jsem si podrobnější údaje nyní dohledat. Karel IV. měl úrazů vzhledem ke svému aktivnímu způsobu života nespočet. Údajně ale dostal velmi těžký úder dřevcem do spodní čelisti, a tím došlo k jejímu několikačetnému zlomení. Při silném nárazu, který zřejmě utrpěl, došlo dokonce k přeražení čelistních kloubů, a tím pádem k odlomení a zaražení dolní čelisti. V důsledku tohoto úrazu se jeho čelist již nedokázala sama zhojit do původní podoby. Císařovi lékaři mu ale na tehdejší dobu velmi kvalitním způsobem dokázali zranění napravit.
3. U hematologických chorob si nejsem bohužel vědoma žádných souvisejících zubních anomálií, k jejichž vzniku by mohlo docházet. Velký problém je ošetření hemofiliků u zubního lékaře, kdy dochází k zesílenému krvácení, což komplikuje umožnění zákroku, ale tato problematika nesouvisí s anomáliemi chrupu, ale jedná se o průvodní jev tohoto onemocnění.

Přeji hezký den. S pozdravem, Vendula Mihaldová.