Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24426
Petr Měřínský
Host

Je podle Vás v současnosti stále udržitelné dělení politických stran na pravicové, středové a levicové? Setkal jste se s fenoménem, kdy se politická strana či hnutí prezentuje jako člen jedné kategorie, zatímco reálně provádí politiku jiné kategorie?

Myslím, že to udržitelné je a vždy bude. Vždy můžete stranu označit za pravicovou, levicovou, nebo středovou podle toho, jaké kroky činí. Na druhou stranu je pro nové politické subjekty jednodušší vymezit se proti tomuto systému rozdělování. Nejsou tak pevně ukotveny na jednom břehu politického spektra, tudíž můžou snadněji měnit postoje. Typickým příkladem „catch-all“ strategie je hnutí ANO. Na začátku mířilo spíše na pravicové voliče, ale nyní se prezentuje levicovou politikou.

Odpovídali na oba průzkumy před i po koronavirové krizi titíž respondenti?
Ano, jak jsem uvedl v práci, pouze jsem získal nižší počet odpovědí, ale struktura respondentů byla téměř stejná (podrobněji v kapitole 9.1).

Formulace otázek, by mohla být nejasná pro respondenty, jak by jste napsala instrukci k otázkám (např. 7, 10, 11)?

Otázka č. 7: Jak jsem psal v práci, tuto otázku jsem vůbec nevyužil, zde bych navrhoval úplně překopat otázku a zeptal bych se třeba na nejvyšší dosažené vzdělání rodičů.
Otázka č. 10: V této otázce bych nic neměnil, dle mého názoru byla jasně formulovaná, navíc jsem zde také získal poměrně vysoký počet odpovědí (na otevřenou otázku).
Otázka č. 11: Zde si také dovolím tvrdit, že otázka byla pochopena, možná bych upřesnil, že by to měly být ty body, kvůli kterým by respondent stranu volil.
Všechny otázky jsem podrobně rozepsal v práci v kapitole 7.1.