Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 18 informatika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 18 informatika

#24424
Petr Stádník
Host

Dobrý den, vážení porotci,
děkuji za otázky a zde posílám odpovědi:

1. V práci porovnávám dva různé algoritmy k-means – Lloydův a MacQueenův, ale chtěl bych se seznámit a vyzkoušet také metodu spektrálního shlukování (spectral clustering), která by mohla vracet ještě lepší výsledky.

2. Ano určitě, jedním z oborů je například biologie/genetika. Podařilo se zosnovat setkání zástupců VŠB-TUO a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci, kde se zabývají transkriptomickými daty, ze kterých získávají přesnější informace co se v buňkách reálně děje, které geny jsou exprimovány (přepisovány) a v jakém množství. Konkrétně se zabývají buňkami ječmene a právě tyto data se mi podařilo získat a jejich zpracováním bych se chtěl dále zabývat. Tento přístup je v dané oblasti poměrně novátorský, data byla zatím zkoumaná jen z pohledu biologů a zapojení matematiky a informatických algoritmů by mohlo přinést zajímavé výsledky a je o něj zájem.