Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24423
Klára Matoušková
Host

Klára Matoušková, Paleozoologie

Dobrý den, zdravím a děkuji za otázky.

1) Zatím stále zařizuji vydání své brožury, kterou bych ráda prokonzultovala s Doc. RNDr. Václavem Zieglerem, svým externím školitelem, který se sám věnuje popularizaci paleontologie, a velmi mě podporuje k dalšímu rozšíření práce. Získala jsem nabídku vydání od ZUŠ Řevnice. Po zveřejnění videa jsem získávala kladné ohlasy z mého okolí. Již nyní projevili zájem o brožuru dva učitelé základní školy (ZŠ Všenory a ZŠ Líšnice). Z dinoparku jsem získala kontakty a pozitivní zpětnou vazbu. Stále je domluva v procesu, na některé odpovědi na nabídky stále čekám.
Brožura je vytvořena s cílem zaujmout širokou veřejnost, nicméně dá se snadno přizpůsobit různým věkovým skupinám. Myslím si, že je vhodná pro základní školy, neboť je napsána se spíše méně textem a mnoha ilustracemi, což je i pro mladší žáky antraktivnější a srozumitelnější. V 9. třídě základní školy se děti učí v přírodopisu základní znalosti o vzniku a vývoji Země a brožura může být vhodným doplňkem pro znázornění života na Zemi, evoluce a ekologických trendů naší planety.

2) Inspirací a předlohou mi byla zejména naučná literatura českých paleontologů, kteří často kladli důraz na rozšiřování informací o organismech žijících na našem území. Mým cílem nebylo se přímo zaměřit na živočichy žijící v minulých geologických obdobích v oblastech ČR, ale snažila jsem se svou práci pojmout více globálně. Ve své práci jsem se nezaměřovala příliš na lokalizace živočichů, vybírala jsem spíše živočichy zajímavé nebo velmi podstatné ve vývojových liniích (vývojové mezičlánky, které propojují celou evoluci).

3) Určitě ráda přizpůsobím brožuru mladším věkovým skupinám zábavnější formou o pracovní list, kvízy nebo nějakou doplňovací hru. Děti se o prehistorii často sami zajímají, což je inspirující pro mou práci a snadno se mi budou hry nebo doplňující kvízy vytvářet. Tímto děkuji za tip, ráda svou práci rozšířím zábavnější formou.
Již nyní pracuji na další brožuře, tentokrát zaměřenou na popularizaci třetihorních savců, kteří jsou často v pozadí jiných živočichů, např. dinosaurů, které má v povědomí většina lidí. Tito savci mě zaujali nejen svou velikostí, která je srovnatelná s dinosaury, ale i svou rozmanitostí a originalitou vzhledu. V práci výtvarně zpracovávám lebky těchto savců, které mají až fantaskní tvary.

S pozdravem
Klára Matoušková