Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24418
Michal Špitálský a Jakub Tesařík
Host

1) Charakteristickým divákem festivalu Jeden svět je člověk jakékoliv věkové skupiny, který se zajímá o společenská témata (ať už mediálně popularizovaná či široké veřejnosti méně známá), chce se dozvědět něco nového, problémy mu nejsou lhostejné a má chuť se o nich bavit a debatovat, a v neposlední řadě chce podpořit dění ve městě (výdělek JS Ústí nad Orlicí je každoročně věnován na dobročinné účely).
Neděláme si iluze, že všichni studenti, kteří navštěvují festival během školních projekcí, jsou zde dobrovolně, se zájmem a nikoliv pouze, že mají možnost se „ulít“ z vyučování. I přesto doufáme, že většina z nich si něco z projekcí odnese a rádi vidíme, když se žáci vrací i jako návštěvníci veřejných projekcí.
2) Na propagaci webu nebyly vynaloženy žádné náklady, neboť se propagoval na sociálních sítích pouze organicky (v příspěvcích, které nebyly součástí placené propagace) a rovněž byl uváděn na tiskových materiálech v povinné hlavičce Jednoho světa – nebyly na něj vynaloženy náklady, které by nebyly použity i pokud by tam odkaz nebyl umístěn.
Placená propagace na sociálních sítích byla použita pouze k posílení zobrazování příspěvků spojených s atraktivními filmy a nikoliv k propagaci stránky. Na posílení zobrazování příspěvků v širší cílové skupině byl použit pouze zlomek rozpočtu, který spíše sloužil jako test pro organizátory, zda v příštích letech do tohoto způsobu propagace investovat. Tato částka činila 2200 Kč.
Oproti tomu byly z nákladů vyškrtnuty plakáty vylepované po městech z důvodu vysokého nákladu za výlep po Ústí nad Orlicí a přilehlých městech a vesnicích. Tyto náklady měly být podle zjištění o zhruba 2000 větší než v předchozím ročníku. Upuštěním od výlepu jsme ušetřili cca 7500 Kč. Nemuseli jsme tudíž ani plakáty tisknout, což ušetřilo další 2000Kč, které se zhruba rovnají nákladům na propagaci na sociálních sítích.
Od vstupenek bylo upuštěno kvůli vysoké ceně za barevný variabilní tisk (tisk s různými parametry jako např. název filmu, datum, atd.) Místo nich použil organizátor předtištěné šablony z minulých let, kam se údaje dopisovaly ručně. V letošním ročníku – 2020 – již došlo k použití námi navrhnutých vstupenek s přihlédnutím na úsporu z minulých let.
I přesto, že jsme do výdajů zařadili novou částku za propagaci na Internetu, byly celkové náklady o cca 7300 Kč nižší, což organizátorům zůstalo jako finanční rezerva do dalších let. To se ukázalo jako moudré rozhodnutí, vzhledem k tomu, že letošní ročník musel být kvůli koronavirové krizi odložen. Na dobročinné účely jde pouze zisk festivalu – tj. výtěžek ze vstupenek a dobrovolných příspěvků.
3) K nárůstu došlo v obou kategoriích. My jsme do našich výsledků zahrnovali pouze zvýšený zájem spojený s veřejnými projekcemi.
4) Do dat návštěvnosti nebyly započítány školní projekce. Kdyby byli návštěvníci školních projekcí započítáni, došlo by ještě k rapidnějšímu nárůstu, neboť školy vždy zaplní celý sál.
V ostatních městech byla návštěvnost v roce 2019 nižší oproti roku 2018 v průměru o 10 %, neboť klesla atraktivita jednotlivých filmů. Jeden film navíc tudíž nemohl návštěvnost zvednout o 142 nových návštěvníků už jen proto, že kapacita sálu je pouze 100 lidí a rovněž atraktivita dokumentů byla oproti předchozímu ročníku snížena (odvozujeme z menší návštěvnosti v ostatních městech a z menšího počtu „vyprodaných kin“).
Proto si myslíme, že nová marketingová strategie byla důvodem zvýšené návštěvnosti.