Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24415
Klára Kadlčková
Host

Vážená poroto,
děkuji Vám za velmi zajímavé otázky.

1. Osobně jsem měla možnost pozorovat, že čím těžší mentální postižení dané dítě má, tím je jeho spolupráce obtížnější, a je tedy náročnější udržet jeho koncentraci, která výrazně komplikuje jeho učení. Ve výsledku to znamená, že danému dítěti déle trvá, než se naučí něco nového, a dost často také tyto nové věci po nějaké době zapomíná. Z toho důvodu například musí při testu za studena správně reagovat na pokyny po pěti po sobě jdoucích dnech, a ne po třech, jak je tomu u ostatních.

2. Před každým sezením probíhá tzv. párování k navození kladného vztahu mezi terapeutem a dítětem. Z počátku bylo důležité, aby si děti na mě zvykly, jakožto na cizí osobu. Z tohoto důvodu jsem se prvně držela opodál a pouze sledovala dění. U jednoho z chlapců se z počátku zvýšil výskyt problémového chování. Časem jsem se postupně více a více zapojovala do aktivit, a tak si na mě obě děti postupně zvykaly, až jim nakonec nevadilo, když jsem zasahovala, či později vedla, jejich činnosti jako hry nebo samotnou výuku.

3. V současné době se rozhoduji mezi několika obory. Především se jedná o neurologii a psychologii. V návaznosti na svou práci mě však velice zaujal obor neuropsychologie, který zkoumá v kombinaci mozek a procesy probíhající v něm a chování jedince. Čemuž jsem se i ve své práci věnovala a soustředila se i na procesy odehrávající se v mozku jedinců s autismem.

4. Od začátku do konce jsem přečetla všechny knihy, které se bezprostředně týkaly autismu. Z dalších knih jsem pročetla ty nejdůležitější kapitoly týkající se mé práce. V případě odborných studií na internetu v angličtině, je velmi často zveřejněn pouze abstrakt, ze kterého jsem čerpala. Avšak ostatní zmíněné články na internetu jsem přečetla všechny.

5. Před zhruba třemi roky má maminka pracovala jako asistentka pedagoga. Tehdy dostala dítě s diagnózou dětského autismu a jeho rodiče si přáli, aby s ním pracovala podle metod ABA. To pro mě byla první zmínka, že něco takového existuje, ale příliš jsem tomu nevěnovala pozornost. Minulý rok jsem se přidala do skupiny, kde jsou lidé různého věku s nejrůznějšími postiženími, kde jsem jako dobrovolnice (asistentka). Mimo jiné jsou zde lidé s autismem a někteří z nich mají osobní zkušenost s ABA. Začala jsem se o to více zajímat a snažila se najít informace, jak těmto jedincům pomoci. Dostala jsem se až do Centra ABA, kde jsem následně mohla vypracovávat svůj výzkum v rámci SOČ.

Děkuji a přeji pěkný den.