Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24410
Tereza Říhová
Host

Vážená poroto,
děkuji za vaše dotazy.
1. Slovo „setkat se“ bylo použito jako slovo nadřazené k smyslovým pojmům (vidět, slyšet…), vzhledem k tomu, že jsem výsledky průběžně kontrolovala a žádné výkyvy jsem u této otázky nezaznamenala, nebylo třeba dotazník opravovat či dále vysvětlovat. Dotazník měl i svou pracovní verzi, která byla vyzkoušena v únoru 2019 a odpovědi z ní nebyly zahrnuty a rovněž se žádné nesrovnalosti neobjevily.
2. Jelikož jsem se nesetkala s podobným výzkumem, nemůžu objektivně říci, zda jestli je tato hodnota průměrná v české společnosti, či nikoliv. Můžu se řídit pouze rozdělením, dle socio-ekonomického hlediska, kde do ohrožené třídy patří 22% a strádající 18%. Pokud bychom tyto výsledky brali v potaz, je výsledek 16% v podstatě uměrný.
3. Mohl by to být počátek řešení problémů s šedou ekonomikou. Rovněž by se zvýšila ochrana provozovatelů i „poptávajích“, jelikož by se daly aplikovat vyšší pravomoci státních orgánů.
4. Střední Evropa byla dlouhou dobu pod vlivem církve, která prostituci zatracovala. Staletí se prostituce nacházela na periferii společnosti. V případě prostituce jsme těmito faktory stále ovlivněni a máme problém najít morální východisko z této situace. Na straně jedné víme, že svět se mění a my bychom k tomu tak měli přistupovat (myslím tím zlepšit stávající situace), na straně druhé si tuto změnu nedokážeme plně představit či připustit, a proto v nás vyvolává rezervované pocity.
5. Ano mohla, jelikož každý vnímá svou sociální situaci jinak. Ovšem nebyla to role zcela zásadní, která by ovlivnila výsledek. Pokud bude legalizace prostituce schválena, bude zákon platit pro všechny sociální vrstvy stejně. Výsledky jsem odfiltrovala za pomocí otevřených otázek, pokud v nich byla odpověď zesměšňující či jinak bagatelizující, nebrala jsem tohoto respondenta v potaz.