Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24401
Anežka Laščáková
Host

Laščáková Anežka
1.Jaký vliv má taurin na kofein při jeho potenciaci?
Taurin mnohonásobně navyšuje účinnost kofeinu, využívají toho sportovci a lidé, kteří potřebují nabudit.
2. Uvádíte, že jste porovnávala „naměřené hodnoty s hodnotami uvedenými na obalech“, přičemž z Tabulky 2 lze usuzovat, že rozdíl je v některých případech i více než 1/5. Od jakých odchylek byste indikovala porušení legislativy?
Při kontrolách obsahu vitamínů se pro naměřené množství předpokládá konkrétní nejistota měření 20%. Z tohoto důvodu bych za porušení legislativy pokládala rozdíl 25%. Jsou látky, u kterých by se hodnota, podle mého, neměla lišit o více než 10 %. Taurin se v případě nadbytku v nezměněné podobě vyloučí, z tohoto důvodu si myslím, že můžeme být trochu benevolentnější.
3. Jaká byla opakovatelnost stanovení taurinu?
Pokus byl prováděn na každém vzorku jednou, stanovení mohlo a mělo být prováděno vícekrát, ale bylo prováděno vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s vysokou přesností.
4. Sledují se hladiny taurinu v tělních tekutinách pro účely diagnostiky nemocí?
Při běžných kontrolách to není zvykem, při podezření na nedostatek taurinu v těle je možné test provést. Je prováděn především autistům a lidem, kteří trpí centrální degenerací sítnice.
5. Jak je myšlena hodnota BMI fruktózy?
Fruktóza má nízkou hodnotu BMI v karegorii kalorických sladidel, stévii se touto hodnotou rovnat nemůže, ale v porovnání s glukózou nebo sacharózou (tvořenou z glukózy i fruktózy) je na tom mnohem lépe.
6. V cílech práce stavíte hypotézu, zda nejsou energetické nápoje jen „marketingová strategie“. Jaký je obvyklý rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou těchto produktů?
Cenový rozdíl může být i několik sto procent. Výrobní náklady většiny energetických nápojů se pohybují okolo 2 až 3 Kč/ks. Záleží, zda si zákazník chce připlatit a zakoupit “značkový” nápoj, příkladem nám může být Red Bull (standardní velikost 250 ml se cenově pohybuje mezi 27 až 40 Kč) nebo si zvolí méně známou značku, například produkt Albert Energy drink (stejná velikost, ale cenou se velmi liší, pohybuje se okolo 7 Kč). Cenový rozdíl se tedy liší podle druhu nápoje od cca 4 Kč až do nějakých 37 Kč za 250 ml nápoje.
7. Podle kapitoly 3.3 jsou účinky mixu alkoholických nápojů a nápojů s taurinem škodlivé spíše chronicky (pominu-li nebezpečí efektu nabuzení, ve kterém člověk uškodí sobě nebo svému okolí díky fyzickému nezvládnutí situace a způsobí tak zranění). Mix alkohol-taurin tedy opravdu nezpůsobuje žádný akutní zdravotní problém (kromě snadnějšího předávkování alkoholem), ani u žádné specifické skupiny lidí (např. kardiaci, astmatici)?
Taurin podávaný s alkoholem by nejspíše mohl být nebezpečný pro lidi trpící srdečním onemocněním. Taurin sám o sobě tlak snižuje, zatímco alkohol zvyšuje, pokud by se navíc taurin neužíval v čisté podobě, ale jako jedna ze složek energetických nápojů, měl by na tlak nepříznivý vliv také kofein. Kombinace těchto látek může nejspíše vyvolávat poruchy srdečního rytmu, mdloby a ztrátu vědomí.