Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24397
Marek Brousil
Host

Dobrý den, vážená poroto,

moc Vám děkuji za předložené dotazy.

1) Mám za to, že se určitě jednalo o krysy, neboť Nordentoft (2014, str. 3) doslovně uvádí:

„In the qualitative synthesis, 28 studies were included ( fig. 1 ). These studies were all experimental studies, since no human studies applied histological or biochemical evaluation of healing. Of these studies, 23 were performed in rats, 2 in rabbits, 2 in pigs and 1 in mice. Anastomoses were performed on the colon in 20 studies, on the small intestine in 6 and on the esophagus in 2 studies. Of the 28 studies, 17 were randomized. Various methods of histological or biochemical evaluation of healing were used“

…23 were performed in rats…

NORDENTOFT, T., 2014. Fibrin Glue Does Not Improve Healing of Gastrointestinal Anastomoses: A Systematic Review. European Surgical Research, S. Karger AG, 54, 1–13. DOI: 10.1159/000366418. ISSN 0014-312X.

2) Vzestupná řada ethanolu měla následující koncentrace: 70 %, 80 % a 96 %. V každém roztoku strávil preparát 3 minuty. Následovala trojnásobná lázeň v xylenu, opět po třech minutách. V tabulce jsem si nevšiml chyby – lázeň v destilované vodě musí předcházet ethanolové řadě, jinak by byla dehydratace neúspěšná a hrozilo by zborcení tkáně vlivem přílišných změn osmoticky rozdílně aktivních prostředí. Jako médium byl použit přípravek Micromount od firmy Leica, který dodává tatáž firma, který dodala stejnojmenný přístroj (kompatibilní), název přípravku jsem do studie neuvedl, protože se takřka jedná o součást montovací linky, která používá právě tento jeden přípravek ke zhotovení trvalých preparátů. Micromount je nemísitelný s ethanolem, ale je mísitelný se xylenem, který je mísitelný s ethanolem, proto je xylen do alkoholové řady vložen. Odkaz na přesný popis látky viz zde:

https://shop.leicabiosystems.com/global_en_US/histology-consumables/mounting-media-adhesives/pid-micromount

Tento přípravek má dobré konzervační účinky, dříve se za tímto účelem v histologii používal kanadský balzám, nicméně použití této, čistě syntetické, látky je pro uchování preparátu ještě vhodnější.

3) Zkratka MAC387 znamená Makrophages Antibody Clone 387. Tedy protilátka, která se váže na makrofágy. Jedná se o molekulu, která byla vytvořena na základě genu S100A9 z myši. Molekula MAC387 je tvořena dvěma rameny o hmotnosti 12 a 14 daltonů a rozpoznává lidské proteiny L1 a Calprotectin, tj. váže se na ně. Tyto molekuly jsou přítomné na buněčné membráně makrofágů a neutrofilních granulocytů. Po přidání sekundární protilátky, která molekulu MAC387 rozpoznává jako svůj antigen (váže se na ni) a zároveň je velmi dobře vizualizovatelná oxidačním barvením s pomocí DAB Systemu, získáme kompletní přehled o přítomnosti makrofágů i neutrofilů v našem vzorku. Na tomto principu (primární protilátka, sekundární protilátka – barvitelná) spočívá dvoustupňové imunohistochemické barvení.

Kdybyste měli, kdokoliv, další dotazy, rozhodně rád zodpovím.

Email: Marek.Brousil@gybot.cz

Děkuji

Marek Brousil