Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24396
Alexandra Botková
Host

Dobrý den,
1. Když se mi, jako nadšenému čtenáři populárně naučné literatury, dostala do rukou knížka Proč spíme od Matthew Walkera, okamžitě mě do sebe vtáhla, obzvláště část, kdy Walker popisoval vliv spánku na paměť. Když jsem si poté tuto problematiku dále dohledávala, narazila jsem na termín pracovní paměť, o kterém jsem slyšela poprvé v životě a velmi mě to zaujalo, neboť až do této doby jsem o paměti přemýšlela jenom jako o krátkodobé či dlouhodobé, nic mezitím. Dále, v posledních letech jsem si u svých vrstevníků všimla tendence ponocovat a zajímalo mě, zda opravdu bude rozdíl mezi lidmi, co spí více či méně, jelikož na první pohled to není znát. Po podrobnějším výzkumu jsem (správně) předpokládala, že lidé spící nejvíc, na tom budou lépe, ovšem co mě zaskočilo, bylo, když účastnící spící 5 až 6 hodin na tom byli v nějakých aspektech lépe než účastníci spící 6 až 7 hodin, což tedy odporuje tvrzení, že delší spánek ústí v lepší funkci kognitivních schopností. Na otázku, proč tomu tak je, nemám jasnou odpověď.

2. Jako příčiny tvorby spánkového dluhu u adolescentů ve své práci uvádím zpožděnou fázi spánku, zvýšené akademické nároky či společenský tlak vrstevníků. Dle mých osobních zkušeností, jedná se hlavně o to druhé.

3. Jinak, ve své práci (Návrhy pro budoucí studie) uvádím, že by bylo zajímavé zkoumat ony příčiny více do hloubky, především jak moc za to může biologie a jak moc je to zodpovědností adolescentů. Nicméně, nejsem si jistá, jak přesně bych rozlišila zpožděnou fází spánku od zbylých vlivů. Mou jedinou možností by byl dotazník, neboť mi chybí přístup ke spánkové laboratoři. Bylo by to jednoduché, kdyby se tato zpožděná fáze projevila v tom, že by participanti leželi v posteli a nemohli usnout, ale možná právě z důvodu, že nemůžou usnout, dělají něco jiného. Dále, v této práci jsem si chtěla vyzkoušet jiné metody výzkumu, krom dotazníkového šetření, na které jsem zvyklá ze školy.

4. S prací mi pomohla má profesorka ZSV, která mi doporučila nějaké zdroje, či mi vysvětlila formální náležitosti seminární práce. Údaje jsem zaznamenávala do mnou vytvořeného protokolu v excelu (který je přiložen v přílohách), kde jsem je následně rozřadila, zprůměrovala, a nakonec dala do tabulek a grafů.