Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24393
Michaela Jirků
Host

Hezký den, děkuji za Vaše otázky. Mé odpovědi:
1. Dva fluorescenční proteiny jsem použila pro případnou kontrolu, kdyby jeden ze dvou nefungoval tak, jak má. Tyto dva fluorescenční proteiny byly zvoleny, protože byly zmíněné v literatuře (v odborném vědeckém článku). Bylo proto jasné, že se hodí jako reportérové systémy pro vizualizaci dropletů.

2. Ano, existují i další nemembránové organely, např. Cajalovo tělísko, což je útvar uvnitř buněčného jádra. V jeho blízkosti se obvykle koncentrují zejména různé bílkoviny, jadérka nebo transkripční faktory RNA polymerázy II.

3. Transkripční továrny studujeme proto, protože je to aktuální téma ve vědě a chceme přispět k jejich výzkumu. Na mou práci navazují už nyní další vědecké práce v naší laboratoři.
Bohužel nevím, co jsou virové továrny a podrobnosti kolem nich neznám. V naší laboratoři jsme se totiž nezabývali problematikou virů.

4. Jeden z problémů byl ten, že sekvence CYCT1 byla pravděpodobně toxická pro buňky E. coli. To jsme usoudili z toho, že nám opakovaně nešel připravit plazmid 2 GFP-T – CYCT1 a plazmid s druhým zkoumaným proteinem DYRK1A se nám bez problému povedl připravit. Museli jsme proto sekvenci CYCT1 optimalizovat pro buňky E. coli. Tyto plazmidy jsme ale nepoužili pro purifikaci, protože nebylo možné odštěpit histidinový štítek z proteinu.
Dále jsme museli navrhnout jiné způsoby pro dosažení tvorby dropletů. Vybrali jsme plazmidy, které obsahovali daný fluorescenční protein na C-konci. U těchto konstruktů však docházelo k tvorbě agregátů namísto dropletů. Zvolili jsme proto jiné plazmidy a to plazmidy GFP bez histidinového štítku, který využívá pro afinitní purifikaci domény bohaté na histidin.