Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24391
Václav Stánec
Host

Dobrý den,
děkuji za gratulaci k postupu do celostátního kola a zaslání otázek.
Můj původní záměr bylo do práce zahrnout také období spojené s činností Leopolda Slívy v Radě svobodného Československa v USA, dále jsem se snažil nalézt také jeho legionářský deník. Cílem bylo rozšířit kapitolu týkající se činnosti legií v Rusku o osobní vzpomínky mého prapradědečka. Z těchto důvodů jsem kontaktoval profesora Kirilla Tolpygo, librarian for Slavic & East European Studies, Global Studies, and Linguistics, který je knihovníkem University of North Carolina. Kontakt na pana profesora jsem získal díky vnučce Leopolda Slívy, která žije ve spojených stát. Mnoho knih a dokumentů z pozůstalosti Leopolda Slívy rodina věnovala právě této univerzitě v Jižní Karolíně. Domnívám se, že by mezi nimi mohl být i ztracený legionářský deník. Profesor Kirill mi sdělil, že tyto materiály jsou dostupné, ale z důvodu velkého rozsahu je pro jejich rozbor potřeba osobní přítomnost. Věřím, že budu mít příležitost se na tento zdroj zaměřit někdy v budoucnu při návštěvě USA.
V souvislosti protektorátního období mě zaujala publikace od Jaroslava Rokovského s názvem Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Téma agrární strany úzce souvisí také s osobou Leopolda Slívy. Dále bych uvedl historika Tomáše Pasáka, který se zabýval osobou Aloise Eliáše.
V roce 2017 jsme si připomněli výročí bitvy u Zborova, která proběhla 2. července 1917. K tomuto stoletému výročí poslanci a poslankyně přijali usnesení, ve kterém uznávají význam bitvy u Zborova pro vznik ČSR a přiznávají legionářům zásluhu o stát.
Archiv Poslanecké sněmovny jsem prozatím nevyužil. Předpokládal jsem, že se zde nebude nacházet příliš mnoho materiálů, týkajících se tématu odbojové činnosti v protektorátním období. Možná jsem tento zdroj podcenil, v příštím bádání bych se na něj rád zaměřil.
Tato práce SOČ byla mou první zkušeností s psaním odborné práce, děkuji za tipy a připomínky k její technické stránce. Pomohou mi k odstranění nedostatků v další činnosti.
S pozdravem
Václav Stánec