Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24387
Michael Gulyj
Host

Jakým způsobem ovlivňuje emisivita povrchu měření teploty?
Právě emisivita povrchu je jedním z požadovaných parametrů, který je nutné před bezkontaktním měřením zadat např. do termovizní kamery. Tato kamera dopočítá teplotu materiálu na základě zadané emisivity a množství tepelného záření vycházejícího z měřeného povrchu. Tedy pro přesné měření bezkontaktní teploty je nutné znát číselnou hodnotu emisivity daného materiálu. Zároveň je bezkontaktní měření tím přesnější, čím je emisivita materiálu vyšší. Pokud se emisivita materiálu blíží k 1, znamená to že má téměř nulovou odrazivost, tím pádem měření teploty nezkresluje okolní záření, které by předmět odrážel.

Jaký přínos má tato práce pro praktické využití termografických barev?
Má práce posunuje hranice použitelnosti nízkoteplotní barvy LabIR paints, která byla původně určena pouze do 100 °C. Bylo zjištěno, že barva je použitelná i po zatěžování na teplotě 150 °C, popřípadě 200 °C s nutností uvážit změny hodnot pásmové emisivity. Dále ve své práci uvádím konkrétní hodnoty pásmových emisivit po daných zatěžováních, a to v rozmezí dvou vlnových délek 3 – 5 μm a 8 – 14 μm, což jsou rozmezí vlnových délek nejpoužívanějších termovizních kamer. Největší přínos mé práce vidím právě v konkrétních datech, která mohou v praxi využít uživatelé těchto barev.