Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24385
Michal Průšek
Host

Michal Průšek
Laser
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Otázky poroty:
Na obr. 7 je experiment s dopadem světla laseru na CD. Opravdu myslíte, že jste měřil difrakci světla a že pro váš experiment platí rovnice 10.1? Co by tam byl úhel alfa?

Při aplikaci na difrakční mřížce by měl být úhel alfa, úhel, který svírá průvodič maxima n-tého řádu s podélnou osou vlny, kdyby se šířila po průchodu v mřížkou v přímém směru. Pro tuto aparaturu by tudíž mělo analogicky platit, že úhel alfa je úhel, který svírá průvodič maxima n-tého řádu s paprskem, který by se od CD odrazil dle zákona odrazu (za tento papsek jsem považoval ten, který na stinítku vyobrazí nejjasnější tečku tzn. maximum nultého řádu). Je pravděpodobné, že použití nesprávné rovnice a považování „nejjasnější tečky“ za maximum nultého řádu zapříčinilo zmiňované chyby v měření. Je možné, že to tímto způsobem nastavení aparatury ani změřit vlnová délka nejde. První způsob měření jsem tudíž vyhodnotil jako nesprávný, proto jsem se také rozhodl aparaturu upravit. Způsob nastavení druhé a třetí aparatury (tzn. paprsek dopadá kolmo na rovinu CD) považuji za správný.