Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24384
Klára Edlerová
Host

Dobrý den,
(1) osobně využívám internetového bankovnictví, protože tuto variantu považuji za nejméně časově náročnou. Peníze utrácím velmi málo, ale myslím si, že rozpočet nikdy neuškodí a velmi přibližný si vedu. Co se týče mé rodiny, s penězi si vedeme dobře, nemáme žádné dluhy, které bychom museli splácet.
(2) S problematikou peněz a jejich utrácení je nejlepší začít co nejdříve, ale myslím si, že v těch nejranějších letech je to spíše práce rodičů, kteří jdou dítěti příkladem a vysvětlí mu, že si např. musí vybrat jednu ze dvou hraček, které chce, protože obě dohromady by byly moc drahé. To mluvím o dětech ve věku 4 – 7 let. Následně už dítě může dostávat pravidelné drobné kapesné, aby se učilo šetřit si na dražší věci a pochopilo, že samo rozhoduje, jestli si teď nakoupí sladkosti, nebo potom velkou hračku. Myslím, že děti ve věku 12 – 15 let dostávají přibližně 200 Kč kapesného měsíčně. Tato částka se samozřejmě může velmi různit a znám i o dost starší, kteří nedostávají žádné kapesné.
(3) Můj pracovní list je zamýšlený jako součást výuky finanční gramotnosti, což je většinou v rámci matematiky nebo občanské výchovy.
(4) Výsledky práce považuji za uspokojivé. Na dětech bylo zřetelné, že pochopily, co jsem se jim snažila různými cvičeními sdělit. Získané informace z práce s dětmi jsou zahrnuté v mé práci v kapitolách 6.5, 7.1 a 7.2. Děti v tomto věku ve většině případů ještě nemívají problémy s hospodařením s penězi. O tom svědčí i fakt, že mezi nejčastější příčiny zadlužení dětí ve věku 15 let patří zapomenutí zaplacení pokuty za jízdu bez platné jízdenky. Tato pokuta se může vyšplhat až na několik tisíc. Děti ještě nemohou sjednávat půčky na své jméno, jsou uchráněny od mnoha nebezpečí např. v podobě zapomenuté splátky.
(5) Předžalobní výzva je poslední možnost dlužníka vyřešit celou záležitost bez účasti soudu. Pokud dlužník záležitost nevyřeší, do věci se zapojí soud. Výsledek není dopisem ovlivněn.
(6) Stát umožnil odložení splátek hypoték a jiných úvěrů, je možnost zažádat o mimořádný příspěvek. V případě ztráty zaměstnání podpora v nezaměstnanosti. U OSVČ je dále nárok na ošetřovné, možnost odkladu daní a odpuštění záloh na sociální a zdravostní pojištění.