Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24379
Magdaléna Koloušková
Host

Dobrý den,

Děkuji za dotaz. Struktura dentinu a dentinových tubulů reflektuje namáhání zubu v dané lokaci. To je dáno životním stylem a způsobem zpracování potravy. Z fosílií zubů lze právě vyčíst způsob života daného jedince, například pravěcí předchůdci ptáků měli zuby, které však časem vymizely. To může signalizovat změnu stravy.

Studii na expresi proteinů jsem nedělala, ale rozdílné exprese jsem si vědoma. Všechny fotografie byly foceny na stejné nastavení, tudíž exprese bude rozdílná a ne způsobena při focení na konfokálním mikroskopu. Tato rozdílnost je nejspíše způsobena rozdílnou expresí proteinu DSPP a DMP1, která může také souviset s lokací dentinu.

Magdaléna Koloušková