Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24378
Petr Měchura
Host

Dobrý den, odpovídám na otázky.
Vzhledem k tomu, že Shakespeare byl již na svou dobu v mnoha věcech nadčasový, tak by si dle mého dokázal připustit nápad a koncepci vyváženosti, ovšem asi jestě ne její názorné fungování ve společnosti. Lidé Shakespearovského období si z mého hlediska v tehdejší době nebyli schopní si představit podstatu a dopady které by vývážensot přinášela.(pro příklad, pokuste se představit, že by domácí zvířata mohla kandidovat do Senátu) V Shakespearovské době byla společnost rozdělená do jistých sociálních vrstev, které se dají shrnout do dvou hlavních skupin – Šlechta a prostý lid – a v nich podskupiny, které byly seřazeny dle psaných(převážně šlechta) a mnohdy i nepsaných pravidel.

Ano, skutečně si to myslím, jelikož těch 8+4 jsou odchylky od vyváženosti, prakticky většina z úryvků jsou protiargumenty k hypotéze a ty sem nevyhodnotil jako dostatečné k vyvrácení hypotézy. A pokud se na to podíváme podílově, tak 12 úryvků o několika řádkách ,je z celkových téměř tří stovek stran her o desítkách řádků, poměrně malá část.
Podle mě se tvrzení samo vysvětluje při čtení práce, ale jinými slovy to znamená, že Shakespeare nezvýhodňoval jedno pohlaví oproti druhému.
Uznávám, že slovo „otrok“ je možná silné označení, ovšem z úryvku vyplývá, že Hermie automaticky musí podporovat a přisvojit si názor jejího otce, a já se nebojím to označit „názorovou diktaturou“.
Genderová vyváženost otce a dcery je spíše vyvážeností dcery a syna (Demetrius X Hermie) jelikož Demetrius si jako syn mohl vybrat svou partnerku, ovšem Hermii přislíbil Demetriovi její otec, aniž by ona měla možnost něco říct.
Řekl bych, že to ukazuje Shakespearovu nadčasovost i v tomto směru. A alespoň pro mě to trochu zvyšuje uměleckou hodnotu děl.
Jako autor mohu říct, že pro mě by to hodnotu děl nesnížilo. Pro mě tato problematika nemohla mít negativní dopad, jellikož v Shakespearovské době nebylo vyvážení standartem.