Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 18 informatika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 18 informatika

#24368
František Kalod
Host

1. Zkoušel jste i jiné transformace obrazových dat než jen separaci zelené složky? Například převod do stupňů šedi (tam zelená složka tvoří cca. 60%, takže její význam by zůstal zachován a přitom by se úplně neztratily i informace z červené a modré složky)? Mělo by význam použít kameru s vyšší snímkovací frekvencí?

– Dobrý den, děkuji za otázky. Váš návrh by byl velmi přínosný kupříkladu při měření dechové frekvence. Tam se s ostatními kanály pracuje. Já jsem měřil tepovou frekvenci a své práci jsem se primárně zaměřil na separaci zelené složky. Tu jsem následně převedl do formátu šedi. Nezkoušel jsem převést celý obraz do šedé, jelikož by další barevné kanály přinesly další rušivé informace, kterých jsem se chtěl co nejvíce vyvarovat. Červená a modrá složka poskytují důležité informace, ne však o signálu, který jsem potřeboval.
– Kamera s vyšší snímkovací frekvencí by jistě byla přínosná. Díky tomu bychom měli kvalitnější signál s optimálními amplitudami, ze kterých by se dalo lépe rozeznat mnou využívanou informaci od rušivých. Taková kamera by ale byla dražší a bylo by nutné s tím při projektu počítat. Já jsem se v práci zaměřil na to, jak výsledků dosáhnout s běžně dostupnými prostředky. Což by se dalo použít například v domácích podmínkách. Pokud by samozřejmě měření bylo prováděno například na odborném pracovišti, kvalitnější technika by pomohla k přesnějšímu měření.

2. Devět měření použitých pro vyvození závěrů o kvalitě postupů a vhodnosti parametrů je poměrně málo. Prováděl jste následně nějaké rozsáhlejší testování?

– Máte pravdu, v dalším rozvoji projektu bych potřeboval mnohem víc účastníků. Svůj projekt beru jako počáteční vstup, na který lze navázat a rozvíjet jej. Mým záměrem bylo zhodnotit metodu jako takovou. Chtěl jsem zjistit a popsat, zda tato metoda funguje a jak je schopná poskytnout informaci o tepové frekvenci. Kdybych si položil za cíl vytvořit algoritmus, který má mít využití v praxi, postupoval bych samozřejmě s větším počtem účastníků, použil bych novější verzi programu Matlab, konstantní osvětlení či jinou kameru.