Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24364
Tomas Prokop
Host

Dobrý den,
A) O uceleném scénáři pro urychlené opuštění tribuny jsem neuvažoval.

B) V celém prostoru pod tribunou se nachází šatnové prostory pro rozhodčí, hráče a zařízení pro volnočasové sportovce, tudíž prostor je využit kompletně. Samotná tribuna v podobě jaká je navržena bezbarierová není. Bylo by potřeba instalace schodišťového výtahu či jiných obdobných prostředků. Bezbarierová místa ke zhlédnutí zápasu se nacházejí v druhé budově, která je širší veřejností využívána pouze o poločasech, či těsně před/po zápasu, nikoli v průběhu.
Pro potřeby občerstvení se je potřeba přejít do druhé budovy, jelikož jsem se snažil aby obě budovy byly od sebe jednoznačně oddělené a na sobě nezávislé a bylo možné budovu B používat i v případech kdy tribuna využívána není – například ke společenským akcí.
Ano, pro vstup na tribunu se nachází pouze jeden společný vstup.
Všechny šatny jsem již od samého začátku uvažoval propojit pouze jednou chodbou a to také z důvodu že prostor pod tribunou je dost stísněný a je komplikované sem zasazovat další chodby.

C) Parkovací místa jsou navrhovány jako šikmé aby byla zachována rovnoběžnost s hrací plochou a kolmost vůči parkovacímu místu pro týmové autobusy. Na Vaši poslední otázku, bohužel nejsem schopen odpovědět, jelikož nejsem studentem odborné stavební školy, ale pouze všeobecného gymnázia a daným problémem jsem se nezabýval.

S pozdravem,
Tomáš Prokop