Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24362
Adam Schuppler
Host

Dobrý den,
děkuji za otázky, níže přikládám odpovědi:
1.) firmware NanoDLP byl původně navržený na SLA tiskárny používající DLP projektor, nikoliv modifikovaný displej. Z hlediska softwaru v tom však není zásadní rozdíl (data se posílají přes HDMI kabel buď do řídící desky displeje nebo projektoru). Později byl firmware jeho tvůrcem modifikován i na displeje, nicméně v době psaní práce jsem nenalezl žádný podobný projekt volně ke stažení. Řídící elektroniku jsem si buď navrhl sám anebo zakoupil.
2.) Celý návrh tiskárny byl zhotoven v softwaru Autodesk Inventor. Dokumentace byla vytvořena z CAD podkladů a hlavní použití tohoto konceptu spočívalo právě ve spojení 3D modelu a dokumentace (jakákoliv změna CAD dat se ihned projevila v dokumentaci, nebylo tedy třeba dokumentaci zpracovávat zcela odděleně). Digitální dvojče jsem použil i při výrobě dílů na 3D tiskárně. Další možnosti digitálního dvojčete jako FEA a fotorealistické rendery jsem však nevyužil.
3.) Technický návrh zařízení; kompletace zařízení; odstranění chyb; tvorba dokumentace a webových stránek. Můj garant mi pak pomáhal s výrobou některých nestandardních komponent (nemám doma v dílně pásovou pilu apod.) a formálními náležitostmi práce (citace apod.)
4.) Návrh kalibračního mechanismu. I když zatím není kvůli špatně zvolené metodě výroby (vizte níže) tak spolehlivý, jedná se o originální řešení, se kterým jsem se u jiných obdobných tiskáren nesetkal.
5.) Bohužel jsem zatím neměl možnost přesnost změřit.
6.) Praskání má dvě příčiny: Zaprvé se výtisk vždy trochu přilepí i k FEP folii a při odlepení je tak na tenký profil kladen velký tlak; zadruhé případná krátká doba osvitu nemusí zcela fotopolymer vytvrdit. Řešení spočívá hlavně v lepším nastavení tisku (pomalá rychlost posuvného mechanismu při posunu nahoru a dostatečná délka osvitu).
7.) Bohužel stále ne zcela uspokojivá. Kvůli nízké úspěšnosti tisku, zapříčiněné mj. mikrotrhlinou v kalibračním mechanismu, jsem se nyní rozhodl opustit koncept „bez CNC“ a navrhnul čtyři kritické komponenty z vyfrézovaného hliníku. Až bude mechanismus zkompletován očekávám razantní zvýšení úspěšnosti tisku. Potíž je totiž v tom, že podložka má tendenci se při tisku např. o čtvrt stupně natočit, a to samozřejmě zapříčiní selhání tisku. Při použití kovových dílů však budu moci kalibrační šrouby více dotáhnout bez rizika prasknutí a podložka by se tak neměla při tisku nijak natáčet ani pohybovat.
8.) Ano, jedná se o překlep, jde samozřejmě o vstupní příkon modulu.
9.) Zde se jedná o nešťastnou formulaci z mé strany. Přesnost ±1μm je vzhledem ke kvalitě trapézového šroubu velice ambiciózní a zřejmě nedosažitelná (neměl jsem ji ani možnost změřit). Vůli jsem nijak formálně nespecifikoval. Vzhledem k nízkému, a hlavně jednostrannému zatížení posuvného mechanismu však neočekávám zásadní nedostatky při případném měření přesnosti (např. odchylka v 0.1 mm a více).
10.) Přiznávám, že jsem se domníval, že vstup je dimenzován na 5 V. Naštěstí jsem žádné problémy při provozu nezaznamenal. Pokud však budu dělat další iteraci, návrh poupravím na 3,3 V.
11.) Momentálně nemám přístup k datům z období srpen až listopad 2019, ale v období prosinec 2019 až květen 2020 si CAD podklady stáhlo 38 uživatelů. O dalším člověku, co si tiskárnu postavil nevím.