Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24360
Denisa Patková
Host

Vnitřní dráha apoptózy:
Na rozdíl od vnější dráhy apoptózy je nezávislá na receptorech umístěných na membráně. K její aktivaci dochází buněčným stresem, například poškozením DNA. Hlavní roli zde má protein p53, jež je stabilizován kontrolními body buněčného cyklu. Tyto body zároveň inhibují protein HDM2. Po navázání p53 na HDM2 dojde k jadernému exportu a p53 nemůže sloužit jako aktivátor transkripce. P53 aktivuje proapoptotické faktory, potlačí antiapoptotické faktory a tím indukuje apoptózu.

Vnější dráha apoptózy:
Tento typ dráhy je aktivován extracelulárními podněty. Na receptory smrti, které se nachází na buněčné membráně, se naváží ligandy s apoptotickým signálem. Po navázání ligandů na receptory vzniká smrt indukující signalizační komplex DISC. Pomocí domén, které tento komplex obsahuje, se aktivuje apoptóza.