Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24355
Barbora Spáčilová
Host

Dobrý den,
děkuji za možnost obhajovat mojí práci SOČ v rámci celostátního kola SOČ alespoň tímto způsobem.

Jaké další zásadní výhody a nevýhody případného odchodu z EU předpokládáte? Zejména v oblasti mezinárodních vztahů, trvání demokratického a právního státu a ochrany lidských práv.

Tím, že jsme členem EU, máme jako občané zaručená určitá práva. Pokud by se cokoliv pokazilo v našem státu, vzhledem k tomu že jsme jejich členy, tak EU zaručuje správné vyřešení situace. Náš právní systém funguje i na základě právního systému EU. Naše základní listina práv a svobod koresponduje s tou EU. Pokud bychom vystoupili, tohle vše bychom si mohli nastavit sami podle sebe a nikdy nevíme, kdo tam zrovna bude a jak to rozhodne.
Pokud bychom vystoupili z EU výhodou by byla možnost zaměřit se více na spolupráci například v rámci V4.

Jak je zařazena do výuky na vašem gymnáziu informace a diskuze o Evropské unii? Co z této látky je pro vás přínosné a co naopak byste zlepšila?

Jelikož jsem v 3. ročníku gymnázia, tak právě letos jsme EU probírali. Bohužel jsme to „vychytali“ v době pandemie, takže nemohu posoudit běžnou výuku. Nicméně náš pan učitel (zároveň vedoucí mé práce, Mgr. Radim Navrátil) se s tím popasoval tak, že nám do dvojic rozdal na vypracování prezentace jako téma vždy jednu z institucí EU. Vzájemně jsme si pak jednotlivé prezentace přeposlali a prošli jsme si je, takže v institucích EU mám vcelku slušný přehled. Co se týče EU samotné, prezentaci nám připravil právě pan učitel a my jsme se učili z ní. Potom jsme měli možnost si na prozkoušení a jištění, že všemu rozumíme, udělat interaktivní online „test“, který nám pan učitel vytvořil. A pak samozřejmě, na naší škole probíhá vždy na konci pololetí zkouškové období pro studenty vyššího gymnázia. Zkoušku máme vždy z češtiny, cizího jazyka (němčina/angličtina) a dalších dvou předmětů (jeden přírodovědný, druhý humanitní), v druhém pololetí jen z jednoho dalšího předmětu. Když jsme si zvolili na zkoušku právě Základy společenských věd, kde jsme toto téma probírali, bylo i jednou z otázek. Studenti si vypracují podklady pro jednotlivé otázky, podobně jako přípravy a poklady na maturitu a poté mluví o vylosovaném tématu 15 minut. Osobně bych maximálně zlepšila přítomnost ve škole a možnost non–formal education. Například simulaci plenárního zasedání Evropského parlamentu či diskuzi nad celoevropskými tématy apod.