Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24352
Matěj Zikmunda
Host

A) Nejdůležitější pro mě, jako autora, bylo, aby vzhled budovy byl co nejvíce patrný z výsledného modelu. Samotný model neslouží k porovnání s budovu gymnázia. Je určen k tomu, aby pozorovatel mohl zkoumat jednotlivé prvky budovy z blízka. Když jsem se v další části práce zaměřil na porovnávání jednotlivých prvků budovy s prvky jiných staveb, zaměřil jsem se na tyto konkrétní prvky a ty jsem v každém z případů doplnil o fotodokumentaci, avšak hlavní vždy byl teoretický popis rozdílů.

B) Na modelu jsem začal pracovat mnohem dříve, než jsem začal psát samotnou teoretickou část práce. Důvodem bylo, že jsem nevěděl, jak dlouho mi taková práce může trvat. Dříve jsem skládal pouze jednodušší geometrické obrazce. Když jsem práci rozpracoval, zjistil jsem, že je to práce časově náročnější než jsem si myslel, ale vzhledem k velké časové rezervě jsem si od práce mohl dávat někdy až několik týdnů dlouhou pauzu. Dobu práce na modelu tedy mohu pouze odhadovat, ale určitě se bude pohybovat v řádu desítek hodin.

C) Nejprve jsem uvažoval, že model by mohl mít i interiéry a zvedací střechu, od tohoto nápadu jsem však záhy upustil, hned jak jsem zjistil, jak náročná by byla tato práce na plánování a rýsování sítí pro vytvoření takto složitých útvarů, kterými jsou třeba klenby chodeb gymnázia. Model tedy tvoří jeden nerozložitelný útvar.
Jak je uvedeno i v teoretické části práce, model má rozměry 1 : 176. Vešel by se tedy svými půdorysy přibližně do obdélníku 42 x 37 cm. Nejvyšší část model, tedy věž, měří na výšku přibližně 25,5 cm.
Mnoho lidí mi doporučovalo, abych sítě pro vytvoření modelu budovy gymnázia oskenoval a ve spolupráci s některým z vydavatelů dětských papírových vystřihovánek navázal spolupráci na hromadné produkci vystřihovánky nymburského gymnázia. Od tohoto nápadu jsem však také upustil. První z důvodů byl ten, že jsem se nikdy nezabýval pravidly pro vytváření takových vystřihovánek, a je možné, že sítě, které jsem já vytvořil by měly silné nedostatky. Těmi nedostatky myslím zejména drobnost některých sítí, která mě v mnoha případech při následném sestavování modelu donutila k tomu, abych improvizoval při jejich slepování a vystřihování. Dalším z důvodů byl ten, že vzhledem k nedostatku plánů model nemusí proporčně odpovídat reálným rozměrům gymnázia. Tento fakt a nedokonalost modelu by mi nedovolil ho produkovat dále, přestože by takový počin mohl být i finančně ohodnocen. Kdyby ještě distributor trval na tom, že model má být barevný, jak tomu často u podobných vystřihovánek bývá, narazil bych také na problém. Barevná verze sítí nebyla totiž součástí mé práce a neobešla by se bez účasti dalšího tvůrce. Konkrétně jsem však žádného distributora vystřihovánek nekontaktoval a nevím tedy, zda by o produkci kopií mého modelu byl zájem.
Děkuji, Matěj Zikmunda
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce