Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24349
Eliška Novotná
Host

Dobrý den,

1. Jsou Vám známy jiné formy hemoglobinu než oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin?
Ano, na hemoglobin se může vázat oxid uhličitý, v tom případě vzniká karbaminohemoglobin. Dále se na něj může vázat trojmocné železo (oproti klasickému hemoglobinu, kde je železo dvojmocné) a vznikne tím methemoglobin. Dalším derivátem je karbonylhemoglobin kde se na hemoglobin váže oxid uhelnatý. Posledním derivátem, který se používá ke stanovení hemoglobinu v krvi je kyanmethemoglobin který vzniká nejdříve oxidací hemoglobinu na methemoglobin a ten se pak reakcí s kyanidem draselným přemění na kyanmethemoglobin. Tato forma ale není fyziologická a používá se právě pouze k lékařským vyšetřením, díky širokému absorpčnímu maximu.

2. Jaké jsou účinky erytropoetinu? Je autotransfuze považována za doping?
Erytropoetin (zkráceně EPO) stimuluje produkci erytrocytů, tím se zvyšuje schopnost krve rozvádět kyslík a dochází ke zlepšení sportovního výkonu. Zvýšením počtu erytrocytů v krvi dochází ale také ke zvýšení krevního tlaku a vyskozity krve a to může mít za následek značné zdravotní komplikace, kterými může být mimo jiné například rozvoj trombóz nebo infarkt myokardu. Autotransúze je považována za doping a nachází uplatnění především ve vytrvalostních sportech (cyklistika, dlouhé běhy). Problémem se stanovením dopingu EPO je rozdílná hodnota podílu erytrocytů u každého člověka, proto někteří sportovci mohou mít tyto hodnoty vyšší i bez užívání autostransfúze EPO. Dnes již ale vrcholový sportovci mají biologický pas, ve kterém jsou zaznamenány různé hematologické parametry daného sportovce. Sledují se výkyvy těchto parametrů (hematokrit, počet erytrocytů, hemoglobin…) a tím lze lépe odhalit tzv. krevní doping.