Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24347
Ivana Knoulichová
Host

1) Popište postup, jak jste kontaktovala respondenty? Jaké kritéria jste volila pro jejich výběr?
Měla jsem dvě skupiny respondentů: a) respondenti pro osobní rozhovory, kterými bylo členové mé rodiny a blízkého okolí starší věku 18 let. Ty jsem oslovila osobně a schůzku s nimi předem naplánovala. b) respondenti pro elektronický dotazník, kdy jsem oslovila své spolužáky, kteří reprezentují věkovou skupinu od 15 do 19 let, přátele mých rodičů, pro věkovou skupinu 20 – 50, dále pak přátele mých prarodičů, pro skupinu 50+. Tyto respondenty jsem oslovila hromadným e-mailem s odkazem právě na elektronický formulář.

2) Jak byste doporučila Tesco změnit jejich e-shop, aby byl pro uživatele příjemnější?
Na základě výsledků bych doporučila zaměřit se hlavně na přehlednost vyhledání produktu pro skupinu nakupujících méně než jednou za měsíc. V této kategorii Tesco zaostává za Rohlíkem. Dle mého osobního názoru by pomohlo zestručnit hlavní nabídku e-shopu. Při prvním nakupování e-shop působí nepřehledně, spíše jako informační systém pro skladníka, který dobře zná strukturu kategorizace zboží a jejich umístění v regálech.

3) Vysvětlete význam určení cílové skupiny zákazníků při přípravě e-shopu.
Určení cílové skupiny zákazníků, případně modelové persony umožní, podobně jako v marketingu, zacílit řešení, design, navigaci a klíčové scénáře průchodu e-shopem, výběrem a objednávkou. Zjednodušený příklad může být výběr velikosti fontu pro seniory, nebo barevného schématu na základě genderové příslušnosti nakupujících.

4) Ovlivní vedlejší výdaje (balení, doprava) a způsob úhrady rozhodování zákazníka o využití e-shopu?
Touto otázkou jsem se v práci nezabývala. Moje osobní zkušenost z období COVID-19 je, že způsob dopravy, například možnost bezkontaktního předání, byla důležitější, než cena dopravy. U Tesca a Rohlíku (oba jsme v rodině v období COVID-19 používali) byla rozhodující dostupnost termínu pro dopravu. Možnost balení do recyklovatelných papírových tašek byla vítaným bonusem, ne však rozhodujícím faktorem.

5) Existují významné rozdíly v pravidlech použitelnosti (resp. UX) pro PC a mobilní zařízení? Jak se liší UX design pro mobilní zařízení?
Ano, existují. Z osobní zkušenosti například e-shop Tesca s obrovskou nabídkou, nepřehlednou i na PC, nelze na mobilu použít. Většina e-shopů, které znám, například Zalando, má pro nakupování vlastní mobilní aplikaci, která problémy zobrazení, vyhledávání i placení na mobilu řeší. Těmto rozdílům bych se chtěla věnovat do budoucna.

6) Jaké další způsoby měření UX znáte a které byste zvolila, pokud byste chtěla provést hlubší a detailnější analýzu?
Slyšela jsem o strukturovaném pozorování při nakupování, při němž s enahrávají akce zákazníka i jeho chování při nakupování. Tuto metodu bych si chtěla zkusit.

7) Stručně popište svou práci s informačními zdroji
Nejprve jsem si ‚googlila‘ základní informace o problematice použitelnosti. Na základě doporučení garantů jsem také navštívila vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde jsem na základě klíčových slov našla zajímavé knihy. Dalším vyhledáváním na internetu jsem našla e-knihu The Basics of User Experience Design. Ta mi pomohla si informace utřídit a více tak proniknout do tohoto tématu. Důležitým zdrojem pro mě byla i možnost konzultací se zkušenými odborníky.