Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24346
Jan Holba
Host

1) PLC je přístroj, určený pro řízení průmyslových aplikací. Slouží jako náhrada řízení procesu člověkem, operce vykonává mnohem rychleji a přesněji. Nepůsobí na něj žádná únava ani stres, díky tomu může pracovat neustále a práce jím vykonávaná bude mít vždy naprosto stejný výsledek. To má za následek vzrůst produktivity pracoviště a také kvality výrobků, protože možnou příčinu nepřesností ve výrobě tvoří lidský faktor. Současným cílem moderního průmyslu je minimalizovat, a pokud možno, zcela eliminovat podíl lidské práce.
2) Každá škola software TIA Portal rozhodně nevyužívá. Myslím si ale, že na školách s technickým zaměřením je poměrně rozšířený. Programování PLC S7-1200 lze uskutečnit pouze v tomto vývojovém prostředí. Levnější variantou může být například vývojové prostředí LOGO! Soft Comfort, využívané pro programování méně výkonného PLC LOGO!, jež je s mým panelem kompatibilní.
3) Tento panel jsem vyrobil s využitím materiálu školy, kterou studuji. Po dokončení se tak stal majetkem SPŠOA Uherský Brod, která ho využívá jako učební pomůcku.
4) Nejsložitějším krokem v celém procesu výroby pro mne bylo vytvoření schématu a návrh desky. Následná výroba panelu se odvíjí od schopností a dovedností člověka, pohybuje se v řádu dnů. Postup výroby, společně s využitým vybavením, jsem popsal ve své práci. Nedokážu zhodnotit možnosti ostatních škol. V případě potřeby existují firmy specializované na výrobu, případně osazení DPS součástkami.