Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24345
Čeněk Motyčka
Host

Dobrý den, vážená poroto,
níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

1, Bohužel, nebo spíše bohudík při koprologickém vyšetření nedošlo k žádné detekci F.hepatica u ovcí. Pouze se v jednom vzorku objevil D. dendriticum. U koz lze očekávat stejné výsledky. Náchylnost k nákaze je u koz a ovcí stejně, kozy jsou ovšem spíše okusovači a ovce spáseči. Kdyby byl výskyt F.hepatica vždy spíše pouze v nižších částech pastviny, dalo by se očekávat, že bude nakaženo více ovcí než koz.
2, Dle mého osobního názoru k tomu došlo hlavně díky celorepublikovému plošnému tlumení výskytu. Jakékoliv pokusy jednotlivých chovatelů zastavit šíření F.hepatica ve svém chovu musely být v takto malém měřítku do začátku plošného tlumení zcela bezvýsledné nebo pouze s krátkodobým účinkem. Ovšem fakt, že se F.hepatica nezačala znovu postupně rozšiřovat přikládám nízkému množství srážek. Ovšem pokud by vydrželo takové počasí, jaké jsme mohli vidět v uplynulých pár měsících, tedy s nadprůměrnými vytrvalými srážkami, myslím si, že by se situace mohla začít zhoršovat.
3, Dle mého názoru nelze pouze podle užitkovosti skotu očekávat někde vyšší výskyt. Mnohem důležitější je způsob chovu, ten se totiž nemusí mezi masným a mléčným skotem lišit. Jestliže má skot přístup na pastvinu ohrožení nákazou by se mělo zvětšovat. Ovšem při špatné zdravotní kondici zvířete se riziko také zvyšuje. Kdybychom tedy řekli, že masný skot je takový skot, který je volně na pastvě a mléčný skot je také chován na pastvě ovšem je pravidelně v nepřirozených intervalech zabřeznut, jeho tělo je tedy silně zatíženo a vitalita zvířete rok od roku klesá. V tomto případě bych očekával vyšší rozšíření u mléčného skotu.