Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24342
Pavel Kejík
Host

Problém stanovení chladicího faktoru se mi nezdá jednoduchou záležitostí, protože je obtížné stanovit velikost čerpaného výkonu. Pro stanovení čerpaného výkonu by bylo třeba nějak určit prostup tepla přes tepelnou izolaci boxu. Vzhledem k tomu, že tvar boxu není jednoduchý, zdálo se mi prakticky nemožné se tímto zabývat. S jistotou lze pouze říci, že příkon boxu byl 12V * 5A = 60W. Předpokládám, že by bylo možné určit čerpaný výkon například tak, že by se prostor chladničky zaplnil vodou o známém objemu a po zapnutí by se zjistil čas, za který bylo dosaženo minimální teploty, pak by se ze známe měrné tepelné kapacity vody zjistil vyčerpaný výkon P = (c*V*h*(T0-Tmin))/t, kde c je měrná tepelná kapacita, V je objem vody, h je hustota vody, T0-Tmin je rozdíl teplot, t je čas pro dosažený pokles. Výsledek by byl stále velice přibližný, protože čerpaný výkon Peltierova článku závisí na rozdílu teplot a otázkou také je hustota vody, která není konstantní a například v okolí 4°C vykazuje nelineární závislost (anomálie vody). Nicméně jsem se tímto parametrem nezabýval, soustředil jsem se pouze na dosaženou minimální teplotu a její stabilitu, což není jen problém regulace teploty, ale i zajištění vhodné cirkulace vzduchu přes Peltierův článek, aby nedošlo k jeho zmrazení.