Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24330
Kateřina Lněničková
Host

Dobrý den,
děkuji Vám za dotazy.
Vezmu to popořadě, takže nejprve ke knihám L. Navary a M. Kasáčka:
Ve své práci neuvádím jako zdroje žádné z jejich knih zejména proto, že když jsem na knihy narazila, měla jsem již práci dopsanou. Jsem ale moc ráda, že jste mi položil právě tento dotaz, abych mohla vše osvětlit. Četla jsem zatím 3 z jejich knížek, a to knihy zabývající se Babicemi a samozřejmě také publikaci o Petru Křivkovi. Vzhledem k tomu, že se moje práce měla soustředit hlavně na paní Keithovou, mám příběh Petra Křivky opravdu jen krátce shrnut, nedoplňovala jsem jej o fakty z knížky, protože na příběh paní Keithové neměly vliv; Petr Křivka samozřejmě hrál hlavní roli v procesu, jehož součástí byla i paní Keithová, ale myslím si, že jeho osud je docela známý, zato příběh paní Keithové ne.
Chtěla bych poznamenat, že krátce po krajském kole SOČ se mi podařilo pana Kasáčka kontaktovat, nabídl mi spolupráci na jeho nově vznikající publikaci, takže se těším na další bádání v oblasti politických procesů 50. let 20. století.
Děkuji za opravu jména, moje zdroje uváděly jméno Pravoslav Reichl, ale našla jsem u více osob neshody jmen, takže se tomu nedivím. Jen jméno samotné Oldřišky Keithové je ve spisech zkomoleno asi pěti různými způsoby…
Dále se přesunu k samotnému Petru Křivkovi. Dle mého názoru se stal hlavní postavou procesu proto, že za války působil v západním zahraničním odboji, představoval tedy pro socialistický režim potenciální hrozbu; navíc býval až do roku 1948 členem strany sociálně demokratické, což z něj taktéž dělalo možného nepřítele režimu. Proto se ho podle mne StB rozhodla odstranit rovnou, a tedy vytvořila kolem něj síť narušitelů režimu, v jejímž čele měl stát. Dále už jen stačilo přátelské schůzky u paní Keithové označit za organizaci protistátní skupiny a Křivku za velezradu nechat popravit…
Petr Křivka byl jediným popraveným v tomto procesu – nemyslím samozřejmě jediným popraveným v celém období socialismu, těch bylo 218. Ale v tomto procesu padl trest smrti pouze pro něj.
Co se týče osoby Helmuta Juříčka, působil v procesu jako agent provokatér, nemusel být přímo příslušníkem StB, ale minimálně s StB spolupracoval. Na druhou stranu – pan Keith o něm mluvil s jistotou jako o příslušníkovi StB.
Doufám, že jsem tímto zodpověděla všechny Vaše dotazy.