Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24329
Ivan Bejin
Host

Dobrý den, děkuji za otázky.

1) Jakým způsobem, by se podle Vás účinně regulovalo kontroverzní jednání nadnárodních korporací v oblasti politického marketingu?
Pokud jsou nadnárodními korporacemi myšleny firmy, které často financují politické kampaně, tak by bylo vhodné zvážit přísná omezení finančních příspěvků kampaním. Tento fenomén může znevýhodňovat kandidáty z opačného konce politického spektra. Žádný miliardář by nepodpořil kandidáta, který by chtěl zavést progresivní zdanění nebo vyšší sazbu pro bohaté. Proto si myslím, že tento systém není zcela korektní, a že by nikdo neměl mít takhle velký vliv na volební proces.
Pokud jsou nadnárodními korporacemi myšleny technologičtí giganti, kteří mají možnost skladovat obrovské množství dat o velké části populace, tak by účinná regulace vypadala tak, jak jsem popsal v předposlední kapitole práce. Šlo by zaprvé o zlepšování technologické infrastruktury v podobě blockchainových řešení. Díky tomu by tyto korporace měly míň možností manipulace s daty uživatelů. Dále by šlo o přesnou definici porušování osobních dat a jejich důsledků. To samozřejmě musí být provedeno s pomocí expertů v tomto technologickém oboru. Jakmile se tak stane, mohou úřady zavést nový systém sankcí založený na závažnosti porušení. Potom se samozřejmě vyskytuje možnost zdanit uživatelská data jako jakýkoliv jiný statek, což já podporuji. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti působí na mezinárodní úrovni, je také zásadní, aby všechny zúčastněné státy spolupracovaly na vytváření zákonů a daňových systémů pro globální technologické konglomeráty. Pokud by tomu tak nebylo, tyto společnosti by se mohly vyhnout vyšším daním a jiným omezením v menších zemích, které za díky uvolněným pravidlům chtějí přilákat velké firmy.

Jaká by byla Vaše doporučení voličům pro kritický pohled na obsah volební kampaně?
Podle mě by bylo nejlepší zjistit si více informací. Existuje mnoho materiálů, kalkulaček a portálů, ve kterých si voliči mohou najít nespočet relevantních informací o kandidátech, politických stranách a jejich kampaních. Nic kromě takto zodpovědného přístupu k volení politických zástupců nepomůže voličům mít kritický pohled na obsah volební kampaně. Až po analýze všech kandidátů z různých úhlů pohledu může volič učinit racionální rozhodnutí. Nemyslím tím pouze obsah a reklamy jiných kampaní, ale například i reakce jednotlivých médií na tyto kampaně. Samozřejmě žádný zpravodajský server není stoprocentně objektivní. Tato metoda ale spočívá v tom, že analýzou všech názorů se může volič propracovat ke své relevantní volbě.

S pozdravem
Ivan Bejin