Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24321
Josef Antes
Host

Dobrý den vážená poroto,
Dotaz 1: Nejvýznamnější faktor, který mohl ovlivnit můj experiment, byl rozdílný počet mláďat v jednotlivých vrzích. Na osm mláďat se logicky dostalo více mateřského mléka než na dvanáct mláďat, takže méně početnější vrhy měly na začátku svého vývinu výhodu. Mezi další faktory, které mají rozdílný vliv na trávení, patří počasí, stresové situace, nemoci nebo kvalita potravy. Kvalita potravy byla pro všechny králíky stejná, nemoci a stresové situace se chovu během experimentu vyhýbaly. Přestože vrhy byly od sebe časově vzdáleny zhruba měsíc, neřekl bych, že počasí mohlo mít na růst králíků vliv, neboť umístění králíkárny dostatečně tlumilo vlivy počasí na chov.

Dotaz 2: Králíci krmení pouze KKS mají vzhledem k ideálnímu složení jejich krmné dávky lepší předpoklady pro intenzivnější růst. Právě tento fakt se projevil po odstavu, kdy králíci skupiny krmené KKS začaly „dohánět“ králíky ze skupiny KKS+ječmen. Že k tomuto jevu došlo až po odstavu, si vysvětluji tak, že na králíky kojené mlékem nemá ani takový vliv potrava jejich matky, jako jejich počet ve vrhu. Rozdílné složení dávky se tak naplno mohlo projevit až po odstavu (přesněji ve chvíli kdy přestali přijímat mateřské mléko, což postupně nastávalo ještě před odstavem), kdy stravu králíků tvořila už výhradně pevná strava.

Dotaz 3: Vliv rozdílných krmných dávek na růst bude určitě nejlépe rozpoznatelný u masných plemen, protože nejen že jsou geneticky uzpůsobeni k tomu, aby rostly rychleji a do větších rozměrů (což logicky umocňuje hmotnostní rozdíly), ale i proto, že samotný růst je hlavním rysem, který u nich pozorujeme. U plemen ostatních typů se na rychlost růstu neklade takový důraz, protože cílem chovu je například srst nebo celkový vzhled králíka a těmto cílům se podřizuje i výživa králíka. Abych se vrátil k otázce, u plemen jiných typů by mohlo být podobného výsledku dosaženo, ale rozdíly by nebyly pravděpodobně tak velké jako u masných plemen. Pro takový pokus bych použil výrazněji rozdílných typů krmiva, např.: skupina 1 – KKS, skupina 2 – ječmen.