Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24320
Renáta Šormová
Host

Dotaz 1:
Ano, anthelmintická rezistence je v českých chovech praktický problém. Výskytem rezistence v českém chovu se zabývalo již několik studií. V teoretické části mé práce jsem odkázala na studii pana Chrousta z roku 2000 a studii paní Vernerové a kol. z roku 2007. Obě tyto práce výskyt rezistence v několika chovech napříč Českou republikou skutečně potvrdily.

Dotaz 2:
K tlumení dopadu helmintóz se kromě tradiční terapie jiná opatření nacházejí zřídka kdy. Chovatelé by měli především dbát na dostatečnou prevenci, zahrnující karanténní opatření nakažených jedinců. Dále by se pak v případě výskytu hemonchózy měli soustředit na správné dávkování anthelmintik (dle hmotnosti a stupně infekce) a jejich občasné obměňování.
Významné je též střídání pastvin. Louka by se měla jeden rok pouze sekat, při čemž by nematoda byla v takovém případě zahubena UV paprsky. Pro hubení nematod vyskytujících se na pastvinách se v praxi používají také specifické houby.
Probíhají též výzkumy, které se zabývají vývojem vakcíny. Bohužel jsou však tyto práce prozatím bezúspěšné.

Dotaz 3:
Kromě získávání dospělců pomocí agarové metody, při níž jsem panu profesorovi Lamkovi pouze asistovala, jsem ostatní experimentální práce prováděla po zaučení paní Kellerovou sama, pouze za jejího občasného teoretického mentorování