Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24318
Matyáš Novotný
Host

1)V současné době se diskutuje o určité redukci vzdělávacího obsahu RVP pro základní i střední školy. Frontální výuka se stává minulostí, do popředí se dostávají moderní metody a formy pedagogické práce. Které pedagogické prostředky dle vašeho názoru nejefektivněji přispívají k naplňování cílů přírodovědného vzdělávání?

Dle mého názoru souhlasím s tím, že frontální výuka se stává méně populární, mezi pedagogickými pracovníky i žáky. Z hlediska výuky přírodovědného oboru a na školách zastávám názor, že je dobré vyžít možnosti následujících školních a mimoškolních aktivit: exkurze v přírodě a botanických i zoologických zahradách a zadávání projektů na konkrétní přírodovědná témata (téma bude buď určené učitelem, nebo vybráno žákem samotným). Určitě je vhodné využít přírodovědně zaměřené mimoškolní kroužky (přírodovědné kluby Domu dětí a mládeže, skautské kluby, letní dětské tábory, atd.). Z mého pohledu, je nejefektivnější forma přírodovědné výuky kombinace školního a mimo školního vzdělání. Školní výuka zajistí nezbytnou teorii, kterou si žák může ověřit a rozšířit prostřednictvím mimoškolních aktivit.

2)Pokud již vaše práce prošla ověřením ve výuce gymnazijních studentů, s jakou odezvou se setkala, s jak byla hodnocena pedagogy?

Ověření ve výuce na gymnáziu jsem plánoval v průběhu jarních měsíců letošního roku, ale vzhledem k uzavření škol z důvodu karanténních opatření v průběhu koronavirové epidemie, jsem byl nucen odložit tyto akce do té doby, než se opět otevřou školy. Avšak z pozice instruktora vodáckého kroužku při Domu dětí a mládeže v Hradci Králové jsem měl možnost otestovat některé části mojí práce na mých svěřencích, zejména v ekosystémech v okolí řeky Orlice. Z hlediska pedagogického hodnocení učitelů biologie na gymnáziu, které navštěvuji, byla práce kladně hodnocena.

Děkuji porotě a oponentovi za přečtení mé práce a zaslané dotazy. Budu rád, když moje práce zaměřená na botaniku a ekologii rostlin najde praktické využití.