Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24311
Barbora Lukešová
Host

Dobrý den,
Děkuji za zajímavé poznámky a doplňující otázky.
V textu rozebírám i jiná témata, protože se domnívám, že sestavit obraz člověka pouze na základě úředních dokumentů (nepřeberného množství žádostí o cestovní pas, matrik, několika policejních spisů, atd.), je poněkud neosobní a ne zcela vypovídající o životu člověka. Její strašnická vila je pro mě jakýmsi živoucím důkazem, že jméno Grete Reiner není jen fotografií v archivu, ale že byla žijící osobou. Životopis Jaromíra Krejcara nebyl určitě nezbytný, ale nelituji toho, že jsem ho zařadila. Pokud by čtenář neznal jeho příběh, hezky by dokreslil obraz společnosti, ve které se GR pohybovala.
Příběh Grete Reiner ještě určitě není zdaleka úplný. Mám například velmi zajímavé a zatím nezpracované dokumenty z archivu Policejního ředitelství. S názvem: „Kurt Straschnov false Karel Novák, podezřelý z vyzvědačství“ a pod hlavičkou: „Přísně důvěrné“ existuje dokument, ve kterém je uvedeno, že Kurt „…je obratným vyzvědačem, jenž využívá značných politických zkušeností své matky Markéty Reinerové…“. Vyvstává mnoho otázek a možných interpretací, jejichž správností jsem si ale nebyla jistá.
Pokud jde o kontaktování možných příbuzných, je to složitější. V práci to není, ale Kurt se svojí manželkou nemohli mít děti. Teď mě napadá, že bych se snad mohla obrátit na Evropskou vysílací unii, kde Kurt mnoho let pracoval – možná by poskytli nějaké informace. Na Florenu Ritz jsem se zatím neobrátila, ale je to jistě další rozumný krok ve výzkumu. Doufám, že z mé kostrbaté francoužštiny vytuší, co po ní chci.
Přeji hezký den,
Barbora Lukešová