Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24309
Adam Peprník
Host

A) Bohužel, praktickou část bych zvažoval, avšak v době tvoření této práce bylo alfou a omegou ji vytvořit dle požadavků vysoké školy, a praktická část nebyla součástí práce. Zvažoval bych ji, ale v době přihlášení již nebyl čas na vytvoření žádného projektu dřevostavby.

B) Problémů při návrhu, ale i realizaci dřevostaveb je spousta, jako například nedostatečně věnovaný čas detailům spojů prvků dřevostaveb, a to ať při projekci, tak i při realizaci, kdy jsou tyto spoje prováděné po nedostatečných vzdálenostech a není v nich dostatečné množství spojovacích prvků pro řádnou únosnost spoje. Já osobně tento druh problému, jako je i užití nekvalitních prvků s kazy, zbytky kůry, či nedostatečně vysušené prvky, považuji za velice důležitý, a měl by se na něj klást důraz, avšak já osobně nejsem obeznámen s žádným problémem/problematikou, který by nebyl dostatečně prozkoumán.

C) Bohužel pro mě, osobní zkušenost s projekcí či realizací nemám s žádným typem dřevostavby, pouze jsem pár takových budovách byl.